Nowy termin wyników Moja Mała Ojczyzna

Drodzy Grantobiorcy!

Liczba wniosków, które spłynęły do programu Moja Mała Ojczyzna, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Potrzebujemy jednak więcej czasu, żeby móc z należytą starannością ocenić i rozpatrzyć każdy z nich. Z tego powodu przesuwamy termin ogłoszenia wyników programu na 20 października 2020 r. Serdecznie pozdrawiamy!