A A A Wersja kontrastowa

Fundacja BGK

Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu.

NA DOBRY POCZĄTEK!

Konkurs grantowy na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców

Budowanie kapitału społecznego i edukacja obywatelska

Fundacja BGK jest partnerem programów „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”, warsztatów "Trening Tewności Siebie" dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej oraz Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

Wolontariat pracowniczy

Zachęcamy pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego do wolontariatu kompetencji oraz do realizacji własnych projektów społecznych w programie "Wolontariat jest super!".