Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.O programie (Ogłoszenie wyników):

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób 60+. Projekty mogą być realizowane na terenie gmin do 25 tys. na terenie Polski.

W ramach programu dofinansujemy projekty o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, np.: szkolenia dot. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Ddodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Ponadto, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych.

Kto może wziąć udział?

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.


Terminy:

24 czerwiec 2022

Rusza nabór wniosków
V edycji konkursu!

24 czerwiec 2022
26 sierpień 2022

Termin składania wniosków

26 sierpień 2022
17 październik 2022

Ogłoszenie wyników konkursu
godz. 18:00

17 październik 2022

Opiekun projektu:

Joanna Miszkurka
e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
tel. +48 667 017 718


Poprzednie edycje

WYNIKI konkursu grantowego
„Generacja 6.0” IV edycja

Drodzy Grantobiorcy!

Ogłaszamy wyniki naszego konkursu grantowego „Generacja 6.0” IV edycja. Zapraszamy do zapoznania się z listą zwycięzców poniżej. Serdecznie gratulujemy!

Zespół Fundacji BGK

WYNIKI konkursu grantowego
„Generacja 6.0” III edycja

Drodzy Grantobiorcy !

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu grantowego ?Generacja 6.0? III edycja. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom !

Program „Generacja 5.0”

Program Generacja 5.0 miał za zadanie zwiększyć aktywność społeczną i technologiczną osób powyżej 50 r.ż., przeciwdziałać wykluczeniu tej grupy wiekowej oraz wytyczyć dla nich nowe ścieżki rozwoju.  

Do organizacji konkursu przystąpiły m.in. ośrodki kultury, biblioteki, stowarzyszenia, fundacje oraz gminy. Fundusze pozyskane w ramach programu zostały wykorzystane na przeprowadzenie zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz warsztatów z najróżniejszych dziedzin, tj. warsztaty kulinarne i dietetyczne, kursy językowe, kursy komputerowe, zajęcia z obsługi smartfonów, nowoczesnych technologii oraz mediów społecznościowych, kursy bezpiecznych finansów czy warsztaty dotyczące budżetu domowego. Odbyły się również mniej popularne zajęcia takie jak: śpiew chóralny, emisja głosu, warsztaty rękodzielnicze, różnego typu zajęcia manualne czy też ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi np. psychologiem, przedstawicielami różnych służb, policja, straż itp.

Odbyły się również mniej popularne zajęcia takie jak: śpiew chóralny, emisja głosu, warsztaty rękodzielnicze, różnego typu zajęcia manualne czy też ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi np. psychologiem, przedstawicielami różnych służb ? policja, straż itp.

Dodatkowo, w ramach każdego projektu, uczestnicy mieli możliwość zaczerpnąć trochę kultury, poprzez obowiązkowy element typu: wyjazd do teatru, kina, muzeum czy też jakąś inną wyprawę tego typu. Dla wielu uczestników była to jedna z rzadkich okazji, a często nawet pierwsza, do kontaktu zesztuką wysoką.