Dzieci
Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat. Dla fundacji, stowarzyszeń, publicznych szkół i bibliotek, domów kultury.O programie (Ogłoszenie wyników)

Planując powieść „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” Juliusz Verne początkowo chciał, aby tytułowym kapitanem Nemo był polski powstaniec, który dzięki swoim niezwykłym talentom buduje łódź podwodną i mści się na dawnych carskich oprawcach. Ostatecznie jednak kapitan Nemo Polakiem nie został, bo pomysł ten wyperswadował Vernemu jego wydawca, który bał się stracić duży rynek zbytu, jakim była ówczesna Rosja. Niemniej jednak w tej historii zawiera się tęsknota za nieopowiedzianymi biografiami naszych rodaków, którzy z dala od ojczyzny dokonywali rzeczy wielkich. Medycyna, prawo, przemysł, przedsiębiorczość, to tylko niektóre z dziedzin, w których Polacy dokonywali przełomów, mimo wielu przeciwności. Wszyscy znamy historię i losy Marii Curie Skłodowskiej. Ale kto słyszał o losach eksploratorów, odkrywców i badaczy, o których nie pisze się w podręcznikach? Naszym celem jest przypomnienie ich historii by natchnąć do tego, co możemy osiągnąć dzięki wspólnocie, skoro w ciężkich dla naszego kraju czasach udawało się tak wiele dokonać bez jej wsparcia. 

Dzieci Kapitana Nemo to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.

Co chcemy osiągnąć:

Naszym celem jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Niech ich sukcesy nie zostaną zapomniane, ale niech staną się przykładem i inspiracją dla młodych Polaków.

Kto może wziąć udział?

Adresatem działań konkursowych są uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół
ponadpodstawowych (wszystkie klasy), uczący się w gminach do 100 tys. mieszkańców
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski mogą składać:

  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
  • biblioteki publiczne
  • domy kultury

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • przygotowanie zajęć/warsztatów
  • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
  • koordynację projektu
  • koszty księgowości
  • wynajem sali

Terminy:

22/03/2022

Rusza nabór wniosków
III edycji konkursu!

22/03/2022
05/09/2022

Termin składania wniosków

05/09/2022
22/06/2022

Ogłoszenie wyników konkursu
godz. 18:00

22/06/2022

Opiekun projektu:

Konrad Pytlakowski
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl


Laureaci konkursu

Podsumowanie programu
„Dzieci Kapitana Nemo” / I edycja

W pilotażowym programie  DKN I wzięło udział 30 podmiotów z całej Polski (fundacje, stowarzyszenia, szkoły publiczne, biblioteki publiczne, domy kultury), z których 28 zrealizowało swój projekt z sukcesem.

Realizacja odbywała się od września do końca listopada 2020 r., a działania skierowane były do dzieci i młodzieży z gmin do 100 000 mieszkańców.Wszystkie projekty skupiały się na odkrywaniu, promowaniu i poznawaniu losów Polaków, którzy z dala od ojczyzny dokonali wielkich rzeczy (odkrywcy, naukowcy, wynalazcy, artyści, lekarze, przedsiębiorcy itd.). Ci, o których nadal za mało pisze się w podręcznikach bądź nie słychać o nich w ogóle.Większość projektów odbyła się w formie warsztatów, lekcji tematycznych, questów oraz gier miejskich terenowych i planszowych. Uczestnicy wcielali się w rolę m.in. konstruktorów modeli, programistów drukarek 3D, budowniczych makiet mostów kolejowych czy też konstruktorów samolotów.

To, co przyciągało uczestników do udziału w projekcie, to atrakcyjne warsztaty, nowoczesne techniki prowadzenia zajęć, tajemnicze nazwiska niesłyszanych do tej pory wybitnych umysłów. Wszyscy uczestnicy projektu niezależnie od miejsca realizacji, z ochotą opowiadaliswoim rodzicom i rówieśnikom, o ciekawostkach poznanych w czasie zajęć.Osoby prowadzące, specjaliści w swoich dziedzinach, na podstawie życiorysów bohaterów, przekazywali wiedzę najmłodszym uczestnikom zajęć.

W związku z panującą epidemią, wszystkie działania odbywały się z zachowaniem zasad sanitarnych,. Sytuacja pandemiczna w całym kraju nie pomagała Grantobiorcom w realizacji harmonogramu, lecz pomimo trudności większość projektów zakończyła się  sukcesem. Wszystkie działania promowane były lokalnie, a także globalnie przez social media.

Osoby ujęte w projekcie to m.in.: Ignacy Łukasiewicz, Mieczysław Bekker, Ernest Malinowski, Rudolf Modrzejewski, Michalina Isaakowa, Janina Lewandowska, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Józef Marcinkiewicz, Henryk Dołkowski, Stefan Kaczmarz, Antoni Ostrowski, Adam Ostaszewski, Jan Szczepanik, Stefan Drzewiecki, Marian Rejewski, Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Jan Czochralski, Józef Hofmann, Hilary Koprowski, Henryk Arctowski, Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Kazimierz Prószyński, Ignacy Mościcki, Eugeniusz Kwiatkowski, Wacław Szukiewicz, Stefan Pragłowski, Aleksander Sipowicz, Jerzy Dąbrowski, Rafał Ekielski, Piotr Wilniewicz, Jan Skrzypiński, Józef Maroszek, Jerzy Różycki, Stefan Banach, Alfons Hoffmann i inni.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Grantobiorców i uczestników projektu! Bardzo dziękujemy Wszystkim za współpracę!

Wideorealacja o Adamie Ostaszewskim

Galeria

Podsumowanie programu
„Dzieci Kapitana Nemo” / II edycja

W drugiej edycji DKN zrealizowanych zostało trzydzieści projektów historycznych które skupiały się na przybliżeniu mało znanych inżynierów, odkrywców, naukowców i innych wybitnych postaci Polskiego pochodzenia których dokonania miały wpływ w rozwój świata jak i Polski. Realizacja wszystkich działań odbywała się w terminie od września do grudnia 2021 z zachowaniem obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.

Projekty skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbywały się na terenie całej Polski, przeprowadzone były w formie: (warsztatów, gier miejskich/terenowych, prelekcji, wystaw, szkoleń, podcastów, wycieczek, lekcji muzealnych, larpów historycznych, pokazów pirotechniczno-chemicznych, escape-roomów itp.). Każdy z wniosków był wyjątkowy i na trwale przybliżył sylwetki rodaków rozsianych po całym świecie, mamy nadzieję że młodzi ludzie zyskają nowe autorytety do naśladowania a Polska będzie bogatsza o kolejne „Dzieci Kapitana Nemo”.

Wybitne osoby które ujęte zostały w realizowanych działaniach:
Piotr Lebiedziński, Mieczysława Wolfke, Antonina Leśniewska, Anna Tomaszewicz-Dobrowolskiej, Helena Kononowicz-Wiewiórska, Ignacy Domeyko, Konrad Brandel, Julian Ochorowicz, Ferdynand Ruszczyc, Józef Mehoffer, Zygmunt Stojowski, Władysław Żeleński, Józef Hoffmann, Stefan Jaracz, Maryla Wolska, Zofia Trzeszczkowska, Helena Modrzejewska, Olga Boznańska, Helena Rubinstein, Narcyza Żmichowska, Stefan Drzewiecki, Jan Szczepanik, Ina Benita, Abraham Icek Tuszyński, Jan Czochralski, Władysław Turski, Leon Łukasiewicz, Jacek Karpiński, Kazimierz Michałowski, Maria Szymanowska, Maria Dziewulska, Henryk Bronisław Arctowski, Jan Czerski, Kazimierz Nowak, Paweł Edmund Strzelecki, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Władysław Długosz, Rudolf Weigel, Ludwik Hirszfeld, Hilary Koprowski, Kazimierz Michałowski, Zygmunt Wróblewski, Wilhelm Rotkiewicz, Henryk Mangurski, Witld Zglenicki i wielu innych…

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów, dobra robota! 🙂

Galeria

Zobacz inne programy Fundacji BGK

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Były sobie pieniądze

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Na dobry początek

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…