Ochotnicy
Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.O programie (ogłoszenie wyników)

Ochotnicy Naszej Gminy to konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest:
– wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję;
– zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej w zakresie ratowania życia i zachowania bezpieczeństwa. 

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy okazać wsparcie finansowe jednostkom OSP, aby ułatwić im funkcjonowanie. Pragniemy pomóc w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Dodatkowo chcemy, (dzięki działaniom edukacyjnym strażaków) zwiększać świadomość mieszkańców o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Kto może wziąć udział?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga! W III edycji Ochotnicy Naszej Gminy nie mogą wziąć udziału grantobiorcy z poprzedniej edycji.

W III edycji programu wygra maksymalnie łącznie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

 • 30 projektów na kwotę do  20 000,00 zł brutto

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

 1. Zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych działań w ramach Projektu z poniższych kategorii:  
  – wyposażanie indywidualne i środki ochrony indywidualnej; 
  – pompy pożarnicze;  
  – armatura i osprzęt pożarniczy; 
  – sprzęt i narzędzia ratownicze i pomocnicze; 
  – sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności; 
  – sprzęt ratownictwa medycznego, wodnego i przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. 
 1. Materiały/pomoce/gadżety potrzebne do realizacji zajęć/pokazów (np. pierwszej pomocy, zachowania w razie wypadku samochodowego czy wybuchu pożaru), max. 1000,00 zł brutto – koszt nieobowiązkowy; 
 1. Usługa księgowa, związana z Projektem, max. 500,00 zł brutto – koszt nieobowiązkowy; 

Zarejestruj konto i złóż wniosek:


Terminy:

30/01/2024

Rusza nabór wniosków
III edycji konkursu!

o godz. 12:00

30/01/2024
07/02/2024

Termin składania wniosków

07/02/2024
13/03/2024

Ogłoszenie wyników konkursu

do godz. 18:00

13/03/2024

Opiekun projektu:

Konrad Pytlakowski
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl


Poprzednie edycje

Ochotnicy Naszej Gminy – Edycja II

Podsumowanie II edycji ukaże się niebawem.

Podsumowanie programu
Ochotnicy Naszej Gminy – I edycja

“Ochotnicy Naszej Gminy” to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Chcemy okazać wsparcie finansowe jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, a  w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a miejsca zostały wyczerpane w ciągu paru godzin! 

W tej edycji, w ramach programu dofinansowaliśmy zakup podstawowego wyposażenia strażaków, m.in. mundurów, hełmów, rękawic i butów, a także kombinezon na osy i szerszenie. Ze sprzętów podręcznych były to np. defibrylatory, nosze, parawany ochronne, torby medyczne i latarki.

Pomogliśmy też w zakupie  większych sprzętów, potrzebnych do codziennych akcji ratowniczych i pomocowych, takich jak: motopompy pływające, pompy zanurzeniowe, systemy oświetleniowe, przedłużacze bębnowe, piły, podkrzesywarki, węże tłoczne, zestawy hydrauliczne czy agregaty prądotwórcze.  
Cieszymy się, że możemy wspierać lokalne społeczności, a dzięki zakupionym sprzętom nasi strażacy mogą pomagać wszystkim w codziennych przeciwnościach i wyzwaniach!

Zdjęcia z realizacji

Zobacz inne projekty:

Twoje TAK ma Moc

Kampania społeczno-edukacyjna poruszająca tematykę transplantacji dziecięcych. Projekt prowadzony jest przez Fundację BGK we współpracy z…

Fajna Ferajna

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Na Dobry Początek!

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…