Ochotnicy
Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.O programie

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy okazać wspracie finansowe jednostkom OSP, aby ułatwić im funkcjonowanie. Pragniemy pomóc w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśrod lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na zakup:

  • agregatów, ładowarek, przedłużaczy;
  • defibrylatorów, noszy, parawanów ochronnych;
  • mundurów, hełmów;
  • lamp, latarek, reflektorów, masztów, systemów oświetleniowych;
  • łańcuchów pił, pilarek, przecinarek, nożyc;
  • sprężarek, wentylatorów;
  • pomp, motopomp, zestawów hydraulicznych, wałów przeciwpowodziowych.

W programie wygra maksymalnie łącznie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

  • 15 projektów na kwotę do  10 000,00 zł brutto
  • 15 projektów na kwotę do  20 000,00 zł brutto

Złóż wniosek!


Terminy:

28 luty 2022

Rusza nabór wniosków
I edycji konkursu!

28 luty 2022
18 marzec 2022

Termin składania wniosków

18 marzec 2022
01 kwiecień 2022

Ogłoszenie wyników konkursu
godz. 18:00

01 kwiecień 2022

Przydatne dokumenty:

Opiekun projektu:

Miriam Gędek
e-mail: miriam.gedek@fundacjabgk.pl


Zobacz inne projekty:

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Były sobie pieniądze

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Na dobry początek

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…