Ochotnicy
Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.O programie

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją misję.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy okazać wspracie finansowe jednostkom OSP, aby ułatwić im funkcjonowanie. Pragniemy pomóc w szczególności tym jednostkom, które potrzebują podstawowego sprzętu. Wierzymy, że umożliwienie jego zakupu pomoże strażakom, jak i zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśrod lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na zakup:

  • agregatów, ładowarek, przedłużaczy;
  • defibrylatorów, noszy, parawanów ochronnych;
  • mundurów, hełmów;
  • lamp, latarek, reflektorów, masztów, systemów oświetleniowych;
  • łańcuchów pił, pilarek, przecinarek, nożyc;
  • sprężarek, wentylatorów;
  • pomp, motopomp, zestawów hydraulicznych, wałów przeciwpowodziowych.

W programie wygra maksymalnie łącznie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

  • 15 projektów na kwotę do  10 000,00 zł brutto
  • 15 projektów na kwotę do  20 000,00 zł brutto

Złóż wniosek!


Terminy:

28 luty 2022

Rusza nabór wniosków
I edycji konkursu!

28 luty 2022
18 marzec 2022

Termin składania wniosków

18 marzec 2022
01 kwiecień 2022

Ogłoszenie wyników konkursu
godz. 18:00

01 kwiecień 2022

Przydatne dokumenty:

Opiekun projektu:

Marcel Kupis
e-mail: marcel.kupis@fundacjabgk.pl


Zobacz inne projekty:

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją …

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia.

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Były sobie pieniądze

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …

Na dobry początek

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …