Moja Mała
Ojczyzna

Projekt na zagospodarowanie lokalnej przestrzeni użytkowej. Dla fundacji, stowarzyszeń, bibliotek, domów kultury, gmin i kół gospodyń wiejskich.O programie (ogłoszenie wyników)

Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do gmin których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców
znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski mogą składać:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto),
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
 • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 • Koszt tablicy informacyjnej.

6. edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów.
Maksymalna kwota dofinansowania 30 000,00 zł brutto


Terminy:

23/05/2022

Rusza nabór wniosków
VI edycji konkursu!

23/05/2022
07/01/2022

Termin składania wniosków

07/01/2022
30/09/2022

Ogłoszenie wyników konkursu

30/09/2022

Opiekun projektu:

Konrad Pytlakowski
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl


Poprzednie edycje

Do 31 sierpnia 2022 trwa realizacja projektów z V edycji konkursu Moja Mała Ojczyzna.

Podsumowanie V edycji ukaże się po 30.11.2022 r.

Udało się!

Zakończyliśmy 4 edycję konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna, w której 30 organizacji z całej Polski we współpracy z lokalną społecznością, zrealizowało projekty na rzecz swoich „małych ojczyzn”.

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom za wzorową współpracę – pomimo niewielkich trudności wszystkie działania udało się zrealizować terminowo i z sukcesem. Jest to już kolejna edycja, w której Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego wspiera działania lokalne, modernizuje i pokazuje, że wspólnymi siłami można zdziałać cuda.

Przykładowe projekty: altana integracyjna, pracownia ceramiczna, ogród różany, miejsce rekreacji nad jeziorem, renowacja węgierskiego wagonu z 1920 r., ryneczek pod chmurką, wystawa multimedialna, modernizacja biblioteki, utworzenie „zielonej klasy”, świetlica wiejska, budowa placu zabaw itp.

Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i zachęcamy do zapoznania się z innymi projektami grantowymi prowadzonymi przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Opiekun projektu Moja Mała Ojczyzna
Konrad Pytlakowski

Film z podsumowania

Zdjęcia z realizacji

Moja Mała Ojczyzna / edycja III

W grudniu 2020 zakończyła się trzecia edycja konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna. Bardzo się cieszymy, że mimo trwającej pandemii, naszym Grantobiorcom udało się zrealizować w całości 29 projektów.

Z radością stwierdzamy, że przy każdej kolejnej edycji MMO dostrzegamy coraz większe zainteresowanie inicjatywami na rzecz „małych ojczyzn”. Fundacja BGK większość projektów kieruje do niedużych miejscowości – wierzymy, że w ten sposób pobudzimy potencjał drzemiący w lokalnej społeczności. A to z kolei przyniesie korzyści nie tylko dla mieszkańców ale i turystów odkrywających nowe, ciekawe miejsca.

Dziękuję za owocną współpracę przy trzeciej edycji projektu Moja Mała Ojczyzna, trzymam kciuki i życzę dalszych sukcesów!

Opiekun projektu Moja Mała Ojczyzna
Konrad Pytlakowski

Zdjęcia z realizacji

Moja Mała Ojczyzna / II edycja

Fundacja BGK w 2018 roku realizowała II edycje programu grantowego Moja Mała Ojczyzna. Ma on na celu aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, wspólną, pracą społeczności lokalnej zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub ją zmodernizować.

W 2018 roku dofinansowaliśmy 38 projektów, które były realizowane w 2019 roku. Między innymi wyremontowano i wyposażono salę szkolną co umożliwiło prowadzenie rozwijających zajęć ruchowych oraz ćwiczeń integracji sensorycznej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami.

Następnie przeprowadzono również kapitalny remont pomieszczeń i stworzono przyjazne miejsca spotkań dla rożnych grup społecznych i wiekowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

Kolejnym projektem, który zwyciężył było stworzenie przyjaznej i nieszablonowej przestrzeni w postaci żywego, rosnącego placu zabaw. Powstało 16 artystycznych ?zabawek?  które zostały wyplecione z wikliny i osadzone na metalowych stelażach. Dzięki takiej konstrukcji, wytrzymają ciężar bawiących się na nich dzieci. Część instalacji stworzona została z żywej wikliny, która będzie pielęgnowana i podcinana.

Jedna z Fundacji zgłosiła projekt na budowę ogrodu sensoryczno-edukacyjnego. Będą  z niego mogły korzystać całe rodziny. Stworzono przestrzeń i warunki do rozwoju integracji sensorycznej, rozbudzania zmysłów, otwierania umysłów, ale także edukacji historycznej dotyczącej Polaków o ?wolnych umysłach?: artystów, wynalazców, naukowców, których historia pozbawiła ojczyzny, i o których nie mówi się na lekcjach historii.

Jesteśmy dumni że Nasza Fundacja mogła wspierać współprace i uczestniczyć w tak społecznych projektach, zmieniających przestrzeń lokalną.

Zdjęcia z realizacji