Na Dobry Początek!

Projekt wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, umożliwiający nauczycielom podniesienie kompetencji.O programie

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektu,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Kto może złożyć wniosek:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • publiczne szkoły podstawowe
 • publiczne przedszkola

I ścieżka:

 • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka:

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.


Terminy:

kwiecień 20, 2023

Rusza nabór wniosków
XVI edycji konkursu!

kwiecień 20, 2023
maj 31, 2023

Termin składania wniosków

maj 31, 2023
wrzesień 5, 2023

Ogłoszenie wyników konkursu
do godz. 16:00

wrzesień 5, 2023

Opiekun projektu:

Marcel Kupis
e-mail: marcel.kupis@fundacjabgk.pl


Laureaci konkursu

Podsumowanie XIV edycji „Na Dobry Początek!”

W 2021 roku decyzją Fundacji BGK 30 podmiotów otrzymało dofinansowanie na realizację projektów w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!”. 30 nagrodzonych podmiotów przeprowadziło swoje działania w 2022 roku. Każdy odbiorca mógł otrzymać do 15 000,00 złotych dofinansowania, a całkowita kwota dofinansowań wyniosła 447 517,99 złotych.  

„Na Dobry Początek!” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia edukacji. Nowatorskie idee kształcenia pojawiają się w pierwszej kolejności w dużych ośrodkach miejskich. Fundacja BGK dzięki konkursowi chce przeciwdziałać wykluczeniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które ze względu na miejsce zamieszkania nie mają dostępu do takich rozwiązań. Z tego powodu, projekty w ramach „Na Dobry Początek!” są przeprowadzane na terenie gmin poniżej 25 000 mieszkańców. W 2021 roku nasz konkurs trafił do ponad 4000 najmłodszych odbiorców.  

Zdecydowanym atutem konkursu jest fakt, że dzieci biorą w nim udział bezpłatnie. Ponadto, oprócz zakupu sprzętu, grantobiorca jest zobowiązany przeznaczyć część dofinansowania na szkolenie edukatorów. Dzięki temu, zajęcia można kontynuować już po zakończeniu projektu. 

W tym roku wyjątkową popularnością cieszyły się zajęcia wykorzystujące interaktywne podłogi, tablice oraz roboty. Dzieci uczyły się programowania, kodowania, tworzenia gier i robotów. W ramach zwycięskich  projektów odbyły się: zajęcia logopedyczne, sensoryczne, zabawy ruchowe, taneczne i teatralne. Część zajęć odbyła się z rodzicami. Najmłodsi zgłębili również tajniki drukowania 3D, nauki języka angielskiego i naukę gry na instrumentach, a nawet konstruowania rakiet. Jeden z grantobiorców przeprowadził serię zajęć edukacyjnych m.in. z muzycznych szachów. Dzieci z grupy przedszkolnej (5-6 latki) uczestniczyły w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego do lat 7, które odbyły się w Olsztynie. Dwoje dzieci otrzymało piątą kategorię szachową.  

Przez aktualną sytuację wojenną w wielu zajęciach uczestniczyły dodatkowo dzieci, które emigrowały do Polski z Ukrainy. Ich aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych umożliwiło szybszą integrację z innymi dziećmi. Kolejny projekt połączył zajęcia z kodowania z elementami łamigłówek, treningiem działań twórczych i innowacyjności tworząc Escape Roomy. W działaniach brały też udział dzieci z niepełnosprawnością i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Wyniki XIV edycji konkursu „Na dobry początek”

Podsumowanie XIII edycji „Na Dobry Początek!”

W 2020 roku decyzją Fundacji BGK 30 podmiotów otrzymało dofinansowania na realizacje projektów w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!” 30 nagrodzonych podmiotów przeprowadziło swoje działania w 2021 roku. Każdy odbiorca mógł otrzymać do 15 000 złotych dofinansowania, a całkowita kwota dofinansowań wyniosła 426 556,36 złotych. Spośród 30 projektów, 26 już dobiegło końca, a pozostałe zakończą się jeszcze w tym roku.

„Na Dobry Początek!” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia edukacji. Nowatorskie idee kształcenia pojawiają się w pierwszej kolejności w dużych ośrodkach miejskich. Fundacja BGK dzięki konkursowi chce przeciwdziałać wykluczeniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które ze względu na miejsce zamieszkania nie mają dostępu do takich rozwiązań. Z tego powodu, projekty w ramach „Na Dobry Początek!” są przeprowadzane na terenie gmin o ludności poniżej 25 000 mieszkańców. W 2021 roku konkurs trafił do ponad 3000 najmłodszych odbiorców. 

Niewątpliwym atutem konkursu jest fakt, że dzieci biorą w nim udział bezpłatnie. Ponadto, oprócz zakupu sprzętu, grantobiorca jest zobowiązany przeznaczyć część dofinansowania na wyszkolenie edukatorów. Dzięki temu zajęcia można kontynuować już po zakończeniu projektu.

W tym roku wyjątkową popularnością cieszyły się zajęcia wykorzystujące interaktywne podłogi, tablice oraz roboty. Dzieci uczyły się programowania, kodowania, tworzenia gier i robotów. Wiele projektów zawarło zajęcia logopedyczne, zabawy ruchowe i nauką języka angielskiego. Część zajęć odbyła się z rodzicami. Najmłodsi zgłębili również tajniki animacji poklatkowej, nauki gry na instrumentach, a nawet konstruowania rakiet. Jeden z grantobiorców przeprowadził serię zajęć z ceramiki, która poskutkowała otwarciem stałej pracowni ceramicznej. Kolejny projekt połączył zajęcia z kodowania z elementami ornitologii, astronomii oraz wolontariatu. W działaniach brały też udział dzieci z niepełnosprawnością.

Poznaj zwycięzców:

Fotogaleria:

Podsumowanie XII edycji „Na Dobry Początek!”

W minionym roku odbyła się już dwunasta edycja konkursu grantowego ?Na dobry początek!?. W 2019 roku Fundacja BGK dofinansowała dokładnie 30 projektów, które w 2020 były realizowane przez stowarzyszenia, fundacje, biblioteki i domy kultury. Ze względu na zakłócenia związane z pandemią koronawirusa, 5 projektów zakończyło się w czerwcu, 20 w grudniu, a pozostałe 5 dalej jest realizowane.

Celem konkursu ?Na dobry początek!? jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych metod edukacji w gminach do 25 000 mieszkańców, szczególnie dla dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Nagrodzeni grantobiorcy przeprowadzają kilkumiesięczne cykle zajęć, podczas których dzieci odkrywają niekonwencjonalne metody nauki. W tym roku były to m.in.: programowanie przy pomocy robotów, eksperymenty naukowe, warsztaty dziennikarskie, zajęcia logopedyczne i muzykoterapia.

W jednym z takich cyklów dzieci nauczyły się technik wspinaczkowych i asekuracyjnych zarówno w hali, jak i w terenie. Oprócz doskonalenia się w sporcie, w trakcie projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu dietetyki.

Wśród zwycięskich projektów znalazło się również stworzenie zespołu mażoretek, który występami ma uświetniać lokalne wydarzenia. Do pomocy realizacji projektu, złożonego przez dom kultury, przystąpiło wiele innych organizacji z okolicy, a młode mażoretki same zaprojektowały sobie piękne stroje.

W ramach innego z projektów najmłodsi poznali tajniki pszczelarstwa, a we współpracy z lokalnym pszczelarzem założona została przedszkolna mini-pasieka.

Co najważniejsze, każdy z realizowanych projektów przyczynił się do rozwoju wiedzy, kreatywności, komunikacji i współpracy wśród dzieci. Zajęcia kładły nacisk zarówno na rozwój indywidualny, jak i grupowy. Mali odbiorcy programu z entuzjazmem obcowali z nowoczesnymi formami edukacji, do których na co dzień mają ograniczony dostęp. Mamy nadzieję, że wrażenia i doświadczenia nabyte podczas udziału w projektach przydadzą się w dalszym rozwoju zarówno dzieci, jak również edukatorów, a sprzęt zakupiony przy ich realizacji będzie mógł dalej im służyć.

Poznaj zwycięzców:

Fotogaleria:

Podsumowanie XI edycji „Na Dobry Początek!”

Fundacja BGK w roku 2018 po raz jedenasty zrealizowała konkurs ?Na dobry początek!?. Adresatem działań są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a w szczególności te o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Program ma na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W 2018 roku dofinansowaliśmy 48 projektów, które były zrealizowane w 2019. W ramach zajęć  dzieci poznały miedzy innymi: świat robotyki, obiegu wody, podstawy programowania połączone z nauka języka angielskiego, zasady zdrowego odżywiania. Przeprowadzono również zajęcia z edukacji muzycznej opartej na elementach sztuki ludowej (kujawskiej).

Jedna ze zwycięskich placówek przygotowała dla dzieci ?Dzień naukowca?, gdzie studenci fizyki wykonali pokaz eksperymentów z ciekłym azotem. Największym sukcesem projektu było rozbudzenie u dzieci ciekawości dotyczącej otaczającego ich świata fizyki i przyrody oraz nauczenie prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków  z przeprowadzonych doświadczeń. Zajęcia pozwoliły spojrzeć dzieciom na fizykę nie jako szkolny przedmiot, ale jako zabawę badawczą.

 W ramach kolejnego zwycięskiego projektu zaplanowano realizację trzech bloków edukacyjnych: Woda podstawa życia, Na tropie ziół, Tajemnicza kraina owadów. Dzieci w trakcie zajęć zdobyły wiedzę na temat właściwości wody, ziół i owadów oraz ich roli w życiu człowieka. Wykonywały również różnorodne doświadczenia i eksperymenty.

Ponad to w ramach konkursu ?Na dobry początek!? zorganizowane zostały również  zajęcia z arteterapii, gimnastyki, hipoterapii i dogoterapii.

Poznaj zwycięzców:

Obejrzyj:

Fotogaleria:

Wyniki XIV edycji konkursu „Na dobry początek”

Inne programy Fundacji:

Twoje TAK ma Moc

Kampania społeczno-edukacyjna poruszająca tematykę transplantacji dziecięcych. Projekt prowadzony jest przez Fundację BGK we współpracy z…

Fajna Ferajna

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…