Fajna
Ferajna

to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować działania integrujące o różnej tematyce, dla dzieci/młodzieży od 7 do 18 lat.O programie

„Fajna Ferajna” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować działania integrujące o różnej tematyce, dla dzieci lub młodzieży od 7 do 18 lat. Zajęcia są przewidziane zarówno dla uczestników pełnosprawnych jak i tych z różnymi niepełnosprawnościami.

Co chcemy osiągnąć?

Naszym celem jest włączenie  uczniów  z różnymi sprawnościami w życie grupy  rówieśniczej, na  zasadzie  równości  praw  i  obowiązków,  a  także zapewnianie im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Taka integracja przyniesie korzyści dzieciom sprawnym i dzieciom z niepełnosprawnościami. Celem jest również usprawnienie komunikacji pomiędzy rówieśnikami oraz kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw takich jak: akceptacja, wrażliwość, szacunek i współpraca z innymi.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do:

 • fundacji;
 • stowarzyszeń;
 • bibliotek publicznych;
 • domów kultury;
 • gmin (jednostki samorządu terytorialnego);
 • publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym specjalnych).

Projekty powinny być realizowane w gminach do 100 tys. mieszkańców, na terenie Polski.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

 1. Przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze integrującym, w formie warsztatów, zajęć np.:  
  – Zajęcia z uwzględnieniem gier i zabaw integrujących 
  – Arteterapia – działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne)  
  – Zajęcia sportowe, ruchowe  
  – Muzykoterapia 
  – Choreoterapia 
  – Wspólne wyjścia, wycieczki edukacyjne
  – Cykliczne uroczystości kalendarzowe (Walentynki, Andrzejki, Bal Karnawałowy itp.)
 1. Zatrudnienie specjalistycznej kadry;
 1. Zatrudnienie dodatkowej opieki nad dziećmi;

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 25 000,00 zł brutto.

Zarejestruj konto i złóż wniosek:


Terminy:

28/03/2023

Rusza nabór wniosków
I edycji konkursu Fajna Ferajna

28/03/2023
12/05/2023

Termin składania wniosków

12/05/2023
21/06/2023

Ogłoszenie wyników konkursu

21/06/2023

Przydatne dokumenty:

Opiekun projektu:

Anna Burek
e-mail: anna.burek@fundacjabgk.pl


Projekt Fajna Ferajna był pilotażem który, okazał się wspaniałym projektem dzięki któremu dzieci przełamują swoje bariery, lęki, rozwijają się i rozkwitają. Efekty pojawiały się często stopniowo, ale z każdym kolejnym spotkaniem można było zauważyć umacnianie się empatycznej postawy w dzieciach.

Projekt skupiał się na integrowaniu dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnościami. Ten cel zdecydowanie udało się osiągnąć. Udział w projekcie pozwolił dzieciom z niepełnosprawnościami przezwyciężyć swoje trudności i zahamowania, dzieci miały okazję do rozwijania swoich umiejętności społecznych, identyfikacji z grupą dzieci w pełni zdrowych i budzenia świadomości przynależności do społeczeństwa. Integracja pozytywnie wpłynęła również na dzieci zdrowe, które nauczyły się akceptacji, specyfiki i odmienności mniej sprawnych koleżanek i kolegów, pogłębienia zdolności do empatycznego odczuwania i rozumienia innych.

Rezultaty obejmują poprawę relacji między grupami dzieci, wzrost zrozumienia i empatii oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Młodzi ludzie, mogli się wzajemnie poznać, konstruktywnie i aktywnie spędzić czas wolny w duchu nauki i zabawy.

W wielu projektach dzieci rozwijały umiejętności interpersonalne podczas zajęć ze specjalistami a także podczas wyjścia poza teren szkoły, podczas zajęć na basenie. Różnorodne  zajęcia były świetną okazją do wyzwolenia naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji- taniec, ruch, zabawa, śpiew, recytacja, gra aktorska, warsztaty muzyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia z artreterapii, zajęcia kółka teatralno-recytatorskiego. Uczestnicy pracowali z różnymi technikami plastycznymi, doskonalili umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi podczas wykonywania prac plastycznych. Miały miejsce warsztaty folklorystyczne, kulinarne, zajęcia z bajkoterapii. Dobrym sposobem na kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika było zorganizowanie radu pieszego, rajdu rowerowego, ogniska, zajęć w nadleśnictwie. Wyjazdy dzieci na warsztaty, wycieczki wpłynęły pozytywnie na integrację społeczną, umożliwiając dzieciom z niepełnosprawnością i sprawnym wspólnego doświadczenia i nauki. Wyjazdy nie tylko poszerzały ich horyzonty kulturowe, ale również budowały porozumienie między różnymi grupami dzieci. Wspólne podróże miały wspaniały wpływ na wzajemne zrozumienie, przyjaźń i rozwój empatii.

Cieszą nas szczególnie informacje zwrotne dotyczące dzieci które deklarowały chęć udziału w ponownych zajęciach, lub informacje o sukcesach dzieci, które np. pierwszy raz dzięki projektowi Fajna Ferajna wybrało się na wycieczkę, czy brało udział w wydarzeniu w dużym skupisku ludzi, nabrały odwagi i przezwyciężyły swoje słabości.

Obejrzyj relacje poniżej 👇

Twoje TAK ma Moc

Kampania społeczno-edukacyjna poruszająca tematykę transplantacji dziecięcych. Projekt prowadzony jest przez Fundację BGK we współpracy z…

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Na Dobry Początek!

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…