Fundacja BGK

Tymczasowa siedziba i adres do korespondencji:
Varso 2, ul. Chmielna 73,
00-801 Warszawa
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl

NIP: 5262857678
REGON: 140128800
nr rachunku bankowego do zwrotów:
13 1130 1017 0020 0486 5720 0001

Zespół

Renata Kościelniak

Prezes Zarządu Fundacji

Krystian Ciempka

Koordynator projektów

Sport na Start
Sprawy administracyjne,
Prośby o wsparcie

tel. +48 667 771 718
krystian.ciempka@fundacjabgk.pl

Joanna Miszkurka

Koordynator projektów

Konrad Pytlakowski

Koordynator projektów

Anna Burek

Koordynator projektów


tel. +48 605 991 718
anna.burek@fundacjabgk.pl

Miriam Gędek

Koordynator projektów

Zanim zadzwonisz, sprawdź, czy informacja której szukasz jest na stronie.
tel. +48 667 951 718
miriam.gedek@fundacjabgk.pl

Rada Fundacji BGK

Jolanta Wiewióra

Przewodnicząca Rady

Anna Pietrzak

Sekretarz Rady

Artur Adamski

Członek Rady