Fundacja BGK

Tymczasowa siedziba i adres do korespondencji:
Varso 2, ul. Chmielna 73,
00-801 Warszawa
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl

NIP: 5262857678
REGON: 140128800
nr rachunku bankowego do zwrotów:
13 1130 1017 0020 0486 5720 0001

Zespół

Renata Kościelniak

Prezes Zarządu Fundacji

Krystian Ciempka

Koordynator projektów

Sprawy administracyjne,
Prośby o wsparcie

Konrad Pytlakowski

Koordynator projektów

Joanna Miszkurka

Koordynator projektów

Marcel Kupis

Koordynator projektów

tel. +48 667 677 718
marcel.kupis@fundacjabgk.pl

Anna Burek

Koordynator projektów

tel. +48 605 991 718
anna.burek@fundacjabgk.pl

Miriam Anna Gędek

Koordynator projektów

Długotrwała Nieobecność

Rada Fundacji BGK

Jolanta Wiewióra

Przewodnicząca Rady

Anna Pietrzak

Sekretarz Rady

Marek Wiza

Członek Rady