Fundacja BGK

Tymczasowa siedziba i adres do korespondencji:
Varso 2, ul. Chmielna 73,
00-801 Warszawa
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl

NIP: 5262857678
REGON: 140128800
nr rachunku bankowego do zwrotów:
13 1130 1017 0020 0486 5720 0001

Zespół

Tomasz Bujak

Prezes Zarządu Fundacji

Krystian Ciempka

Koordynator projektów

Sport na Start
Sprawy administracyjne,
Prośby o wsparcie

tel. +48 667 771 718
krystian.ciempka@fundacjabgk.pl

Konrad Pytlakowski

Koordynator projektów

Joanna Miszkurka

Koordynator projektów

Marcel Kupis

Koordynator projektów

Długotrwała Nieobecność

Miriam Anna Gędek

Koordynator projektów

Długotrwała Nieobecność

Rada Fundacji BGK

Andrzej Wójcik

Przewodniczący Rady

Ewelina Sitek

Sekretarz Rady

Agnieszka Watrakiewicz

Członek Rady

Izabella Pietrzykowska

Członek Rady