Były sobie
pieniądze…

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie w podstawy finansów.O programie

Od 2017 roku Fundacja BGK prowadzi nabór do programu „Były sobie pieniądze…”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Program polega na przeprowadzeniu autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych (dwie grupy w wieku: 3-6 lat i 7-9 lat). 

Tematyka lekcji dotyczy przede wszystkim: wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, jak również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości skorelowane są z podstawą programową, dzięki czemu szkoły mogą wzbogacić program nauczania o zestaw ciekawych lekcji, które jednocześnie odpowiadają na potrzeby uczniów.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy podnieść poziom wiedzy finansowej oraz wprowadzić dzieci w podstawy finansów.

Po tych zajęciach dzieci będą znały:

  • wartość pieniądza;
  • podstawy zarządzania finansami;
  • rolę i funkcję banków.

Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie przez nauczycieli (lub osoby przez nich upoważnione) autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych. Umożliwiamy placówkom przedszkolnym oraz szkolnym wzbogacenie programu nauczania o zestaw ciekawych lekcji odpowiadających na potrzeby uczniów.

Kto może wziąć udział?

Program skierowany jest do dzieci z przedszkola lub do uczniów klas podstawowych I-III, do nauczycieli, którym oddajemy do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne. Wnioski mogą składać wyłącznie placówki państwowe, które realizować będą program na terenie gmin do 100 tys. mieszkańców

Do programu będzie zakwalifikowane 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych.


Terminy:

27/09/2023

Rusza nabór wniosków
XIII edycji konkursu!

27/09/2023
07/10/2023

Termin składania wniosków

07/10/2023
16/10/2023

Ogłoszenie wyników konkursu

16/10/2023

Opiekun projektu:

Marcel Kupis
e-mail: marcel.kupis@fundacjabgk.pl


Twoje TAK ma Moc

Kampania społeczno-edukacyjna poruszająca tematykę transplantacji dziecięcych. Projekt prowadzony jest przez Fundację BGK we współpracy z…

Fajna Ferajna

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Na Dobry Początek!

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…