Twoje TAK ma Moc

Kampania społeczno-edukacyjna poruszająca tematykę transplantacji dziecięcych. Projekt prowadzony jest przez Fundację BGK we współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu.


O projekcie

„Twoje TAK ma moc” jest wieloetapową akcją świadomościową i edukacyjną rozpoczętą w 2021 roku poświęconą przeszczepom dziecięcym.

Co chcemy osiągnąć?

Celem kampanii jest budowanie świadomości i edukacja społeczeństwa na temat przeszczepów u dzieci, wywołanie i prowadzenie społecznej dyskusji dotyczącej transplantacji narządów dziecięcych oraz zaangażowanie w tę dyskusję kadry medycznej. 

Dlaczego to robimy?

Zbudowanie świadomości rodziców na temat transplantacji u dzieci to nasze kluczowe działanie. Niska świadomość w tym zakresie ma dwojaki negatywny wpływ. Po pierwsze, utrudnia radzenie sobie w sytuacji, gdy dziecko potrzebuje dawcy. Po drugie, brak świadomości przyczynia się do niedostatecznej reakcji w kontekście donacji organów w przypadku tragicznej śmierci dziecka. Każde zmarłe dziecko posiada potencjalną szansę na uratowanie innych ośmiu żyć poprzez przekazanie swoich organów. Fakty są jasne – jedno życie ma potencjalną szansę uratować osiem istnień oraz poprawić jakość życia wielu innym.

Założenie, jakie nam przyświeca

Przeszczepy narządów zaliczają się do najtrudniejszych zabiegów medycznych. Co więcej, wciąż budzą, często niezrozumiałe, kontrowersje w społeczeństwie. Dlatego założeniem kampanii jest przybliżenie tematyki transplantacji narządów dziecięcych w jak najbardziej delikatny i przystępny sposób z zaangażowaniem partnerów – specjalistów, ekspertów, artystów.

Symbol, który nam towarzyszy

W ramach pierwszej edycji kampanii (w 2021 roku) powstał mural „Przytulaśny Miś” na ścianie budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonany przez Wojciecha Brewkę, czołowego malarza młodej sztuki. Mural przedstawia pluszowego misia tulącego anatomiczne serce – patrząc na niego, nie wiemy do końca, czy jest biorcą, czy oddaje własne serce. Przytulaśny Miś stał się bohaterem pierwszej edycji projektu i jest symbolem całej kampanii.

Jakimi narzędziami to robimy?

Publikujemy artykuły, wywiady, filmy edukacyjne w mediach tradycyjnych i online.
Prowadzimy debaty, panele dyskusyjne na wydarzeniach, takich jak np. Fest Festiwal.
Przygotowaliśmy aktywności dla dzieci i zapraszamy je do mądrej zabawy na wydarzeniach skierowanych do różnych grup wiekowych.
Prowadzimy kanał kampanii na Facebooku.
Używamy wielu narzędzi reklamowych, m.in. przeprowadziliśmy kampanię billboardową na nośnikach Jetline, w ramach której udostępniono 700 nośników More w siedmiu największych miastach: Katowice i region, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa oraz Wrocław.

Co już osiągnęliśmy

W pierwszej edycji z przekazem „Twoje Tak ma Moc” dotarliśmy do ponad 7 mln odbiorców. Wynikiem pierwszego etapu projektu był nie tylko wzrost zainteresowania tematyką (odnotowany przez lekarzy z SCCS i koordynatorów z PolTransplant), ale również wymierny wzrost liczby operacji przeszczepów narządów u dzieci. W 2022 r. przeprowadzono 101 takich operacji. Druga edycja kampanii podwoiła zasięg, który oszacowano na niemal 8 mln odbiorców.
Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć kampanii było to, że po raz pierwszy w historii Śląskiego Centrum Chorób Serca na Święta Bożego Narodzenia 2022 roku nie było w szpitalu żadnego dziecka czekającego na przeszczep!