Sport na Start!

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.O programie

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.  

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy, aby dzieci w mniejszych miejscowościach mogły mieć możliwość trenowania dyscyplin, które ze względu na odległość od większych miast lub też ze względu na  brak potrzebnego sprzętu nie są dostępne w ich lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

  • Szkoły podstawowe,
  • Fundacje i stowarzyszenia,
  • Kluby sportowe,
  • Domy kultury,
  • Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizacji turniejów sportowych, sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów); 
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu; 
  • wynajem sali, obiektu sportowego;  
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100); 
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100). 

W programie wygra maksymalnie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę do 20 000,00 zł. 

Złóż wniosek!


Terminy:

04/04/2023

Rusza nabór wniosków
II edycji konkursu!

04/04/2023
08/05/2023

Termin składania wniosków

08/05/2023
15/06/2023

Ogłoszenie wyników konkursu

15/06/2023

Przydatne dokumenty:

Opiekun projektu:

Marcel Kupis
e-mail: marcel.kupis@fundacjabgk.pl


Poprzednie edycje

W poprzednim roku przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu grantowego „Sport na Start”.

W nowym programie Fundacji uskuteczniono 3️⃣0️⃣ projektów przeprowadzonych przez kluby sportowe, szkoły podstawowe, fundacje, stowarzyszenia, gminy oraz domy kultury. Łączna liczba osób zaangażowanych to bez mała trzy tysiące, z czego niemal dwa i pół tysiąca stanowiły dzieci w wieku szkolnym.

Dzieci z klas 0-VIII wzięły udział w zajęciach sportowych z wielu dyscyplin. Poznały m.in. tajniki wspinaczki, gimnastyki, unihokeja, futsalu, bocce, szachów, boksu i kickboxingu. Młodzi sportowcy uczestniczyli w treningach baseballa, nordic walkingu oraz lekkoatletyki. W ruch poszły nartorolki oraz kijki do nordic walkingu.

Podczas I edycji „Sport na Start” zostały rozegrane turnieje koszykówki, korfballu, badmintona i tenisa. Zwieńczeniem jednego z projektów był rajd rowerowy. W ramach innego projektu drużyna uczniów wzięła udział w Pucharze Polski w tchoukballu.

Przede wszystkim, dzieci i młodzież szkolna spędziły czas w aktywny sposób, rozwijając swoje zdolności fizyczne w środowisku zdrowej rywalizacji. Zakupiony sprzęt pozwoli zaś grantobiorcom kontynuować zajęcia i treningi z młodymi sportowcami.

W związku z sukcesem I edycji konkursu, Fundacja BGK postanowiła zwiększyć ilość dofinansowanych wniosków następnej edycji do sześćdziesięciu.

Obejrzyj relację 👇

Zobacz inne projekty:

Twoje TAK ma Moc

Kampania społeczno-edukacyjna poruszająca tematykę transplantacji dziecięcych. Projekt prowadzony jest przez Fundację BGK we współpracy z…

Fajna Ferajna

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Na Dobry Początek!

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…