Sport na Start!

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.O programie

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.  

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy, aby dzieci w mniejszych miejscowościach mogły mieć możliwość trenowania dyscyplin, które ze względu na odległość od większych miast lub też ze względu na  brak potrzebnego sprzętu nie są dostępne w ich lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

 • Szkoły podstawowe,
 • Fundacje i stowarzyszenia,
 • Kluby sportowe,
 • Domy kultury,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizacji turniejów sportowych, sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów); 
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu; 
 • wynajem sali, obiektu sportowego;  
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100); 
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100). 

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 15 000,00 zł. 

Złóż wniosek!


Terminy:

05/04/2022

Rusza nabór wniosków
I edycji konkursu!

05/04/2022
06/03/2022

Termin składania wniosków

06/03/2022
07/07/2022

Ogłoszenie wyników konkursu

07/07/2022

Przydatne dokumenty:

Opiekun projektu:

Krystian Ciempka
e-mail: krystian.ciempka@fundacjabgk.pl


Zobacz inne projekty:

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej…

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i…

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób…

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości…

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Były sobie pieniądze

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Na dobry początek

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie…