Dzieci Kapitana Nemo – Nowy Historyczny Konkurs Grantowy

Drodzy Grantobiorcy!

Program ma na celu poznanie losów wybitnych Polaków, którzy zasłynęli w Polsce i na świece w XIX i XX w., a o których nadal się nie mówi, bądź wie się niewiele. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych którzy uczą się w gminach do 100 tys. mieszkańców.

Nabór: 25 marca – 15 maja 2020 r.
Wyniki: 17 czerwca 2020 r.
Zachęcamy do wzięcia udziału!