Na dobry początek! – czas start!

Jeśli chcesz pomagać dzieciom z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wyrównywać szanse edukacyjne i przy okazji umożliwić nauczycielom podniesienie swoich kompetencji, to koniecznie dołącz do programu „Na dobry początek!

Zgłoś swój pomysł!