Skocz do treści

Nowy termin wyników „Moja Mała Ojczyzna”

Nowy termin wyników „Moja Mała Ojczyzna”

Drodzy Grantobiorcy!

Liczba wniosków, które spłynęły do programu Moja Mała Ojczyzna, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Potrzebujemy jednak więcej czasu, żeby móc z należytą starannością ocenić i rozpatrzyć każdy z nich. Z tego powodu przesuwamy termin ogłoszenia wyników programu na 20 października 2020 r.

Serdecznie pozdrawiamy!