A A A Wersja kontrastowa

NA DOBRY POCZĄTEK!

 • O konkursie

  10. edycja konkursu grantowego

  Fundacji BGK

  „Na dobry początek!”

  – przeznaczamy 400 tys. zł

  na projekty edukacyjne

  dla dzieci z obszarów wiejskich

  • Po raz 10. organizujemy nabór wniosków w konkursie grantowym „Na dobry początek !”. Czekamy na Wasze wnioski od 26 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r.
  • Napisz projekt, a możesz otrzymać nawet 10 tys. na realizację swojego pomysłu.
  • Kierujemy ofertę do organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury i sportu na terenie całej Polski.

  Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 10. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – przeznaczamy aż 400 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat.  Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

  O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji  z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi oraz aktywności ruchowej, rozwijające umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu br. w Warszawie.

  Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek !” powinny złożyć wniosek do 12 września za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2018 roku. 

  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 298 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,458 mln zł. Dzięki nim 10 864 dzieci wzięło udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych, matematycznych oraz związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. W 89 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej.

  Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75; nr tel. 572 932 907

  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00-16.00 lub mailowo:

  fundacja@fundacjabgk.pl

  iwona.krzysztofek@bgk.pl

 • 9 edycja konkursu

  W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymały biblioteki (11), ośrodki kultury (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł.

  W 9. edycji programu złożono 577 wniosków. O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (142  wnioski), fundacje (54)  i stowarzyszenia (231) oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji (150) z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Projekty były oceniane przez pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty przyznano organizacjom mającym siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca.

  Nagrodzone projekty są realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku. Umożliwią one 2100 dzieciom w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne. W planowanych działaniach będzie uczestniczyć ponad 2 400 rodziców, zakładają one również integrację wielopokoleniową. Autorzy nagrodzonych projektów uczestniczyli w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbyły się w grudniu 2016 roku w Warszawie.  

  Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. W programie „Na dobry początek!” zachęcamy osoby pracujące z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, sprzyjające interakcjom między dziećmi i rozwijające kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej.

  Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł.  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł.

   

  Harmonogram 9. edycji konkursu

  12 września 2016 r. godz. 12:00 – zakończenie naboru wniosków

  31 października 2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu

  1-2 grudnia 2016 r. – szkolenie dla grantobiorców

  1 stycznia -30 czerwca 2017 r. –  realizacja nagrodzonych projektów

  31 lipca 2017 r. - przesłanie sprawozdań z realizacji projektów

 • Lista dofinansowanych projektów
  Lista projektów dofinansowanych w konkursie "Na dobry początek!"
 • Dobre praktyki

  Zachęcamy do lektury przewodnika po dobrych praktykach projektów zrealizowanych w ramach programu "Na dobry początek!". Znajdziecie tu Państwo opisy projektów zrealizowanych w ramach programu w latach 2014-2016, takich jak:.

  2016

  • MATEMATYKA PO ŚWIECIE FIKA - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ,,Na krańcu tęczy"
  •  PSI ŚWIAT - WIEM O NIM WIĘCEJ - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy
  • POMYSŁ NA START - Stowarzyszenie Pomysł
  •  KOLBUSZOWSKA AKADEMIA MAŁEGO TURYSTY - Kolbuszowski Klub Turystyczny "Salamandra"   

      WŚRÓD KWITNĄCYCH SADÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA - IWKOWA - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

  • WĘDRÓWKI MUZYCZNE PO ŚWIECIE - RODZINNE PORANKI MUZYCZNE - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej
  • RODZINNE SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ - Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą 

  2015

  • BAJKOTEKA — RODZINNE PORANKI W BIBLIOTECE - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
  • OJCOWSKI DOM, TO ISTNY RAJ — NAJBLIŻSZE OTOCZENIE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA - Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
  • KUCHENNE REWOLUCJE PRZEDSZKOLAKÓW - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie
  • LIPOWSKIE ATELIER WARSZTATY HAFTU - Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie
  • „ROBAK” MÓJ PRZYJACIEL - Stowarzyszenie „Teraz Szewce”

  2014

  • EDUKACJA TWÓRCZA MALUCHÓW Z BIAŁOWIEŻY - Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży
  • MORSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY.PL - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
  • PORANKI Z MONTESSORI – SZANSA NA RÓWNY - Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne Razem dla gminy Wilga

  Z publikacji dowiecie się Państwo, skąd organizatorzy projektów czerpali pomysły i inspirację oraz jakie działania podejmowali w trakcie ich realizacji. Swoimi doświadczeniami dzielą się koordynatorzy projektów.

  Zapraszamy do lektury! Pobierz plik