Na dobry początek!

Wyrównanie Szans Edukacyjnych

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat. Program jest realizowany przez dwie ścieżki  konkursowe na terenach wiejskich i miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Pierwsza ścieżka dotyczy dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej, umożliwia nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat. Druga ścieżka obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej, projekty te mają na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 2-5 lat.

Warunkiem uzyskania dotacji jest zaangażowanie wszystkich pokoleń zamieszkujących miejscowość. Z uwagi na ten fakt koordynatorzy organizują warsztaty dla rodziców, dzieci i dziadków. Rodzina dziecka staje się nieodłącznym towarzyszem projektowych wydarzeń. Beneficjentami projektu są: organizacji społeczne, ośrodki sportu koltury i rekreacji, biblioteki publiczne, świetlice środowiskowe.

Rodzice pozbawieni na co dzień dostępu do specjalistów mogą korzystać z najnowszych zdobyczy pedagogiki i psychologii. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci rozwijającymi się nieharmonijnie (zagrożenie dysleksją) albo dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem.

Dzięki naszym dotacjom mieszkańcy poznają swoje możliwości, a działania często są kontynuowane po zakończeniu projektu.  

W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymały biblioteki (11), ośrodki kultury (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł.

W 9. edycji programu złożono 577 wniosków. O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (142  wnioski), fundacje (54)  i stowarzyszenia (231) oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji (150) z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Projekty były oceniane przez pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu. Dodatkowe punkty przyznano organizacjom mającym siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca.


Nagrodzone projekty są realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku. Umożliwią one 2100 dzieciom w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne. W planowanych działaniach będzie uczestniczyć ponad 2 400 rodziców, zakładają one również integrację wielopokoleniową. Autorzy nagrodzonych projektów uczestniczyli w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbyły się w grudniu 2016 roku w Warszawie.  

Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. W programie „Na dobry początek!” zachęcamy osoby pracujące z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, sprzyjające interakcjom między dziećmi i rozwijające kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej.

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł.  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł.


Harmonogram 9. edycji konkursu

 • 12 września 2016 r. godz. 12:00 – zakończenie naboru wniosków
 • 31 października 2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu
 • 1-2 grudnia 2016 r. – szkolenie dla grantobiorców
 • 1 stycznia -30 czerwca 2017 r. –  realizacja nagrodzonych projektów
 • 31 lipca 2017 r. - przesłanie sprawozdań z realizacji projektów


Zachęcamy do lektury przewodnika po dobrych praktykach projektów zrealizowanych w ramach programu "Na dobry początek!". Znajdziecie tu Państwo opisy projektów zrealizowanych w ramach programu w latach 2014-2017, takich jak:

2017

 • PARCHÓW - WIOSKA NIETOPARZY - NAWET MAŁE DZIECKO WIE JAK NIETOPERZE CHRONI SIĘ - Stowarzyszenie ,,Nasz Parchów"
 • W DRODZE PO SUKCES - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca
 • SPOTKANIA Z EMOCJAMI - ZABAWY Z ELEMENTAMI SRTETERAPII - Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach - Filia w Pielgrzymowicach
 • TEATR I TATA - Gminne Centrum Kultury w Dubinach
 • NASI BRACIA MNIEJSI - Gminny Ośrodek Kultury w Janowicach Wielkich
 • CO W SERDUSZKU DZIECKA GOŚCI OPRÓCZ SMUTKU I RADOŚCI? - Fundacja AQQ
 • MAŁY SKAUT - DROGA DO SAMODZIELNOŚCI - Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne ,,Włodzica"


2016

 • MATEMATYKA PO ŚWIECIE FIKA - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ,,Na krańcu tęczy"
 • PSI ŚWIAT - WIEM O NIM WIĘCEJ - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy
 • POMYSŁ NA START - Stowarzyszenie Pomysł
 • KOLBUSZOWSKA AKADEMIA MAŁEGO TURYSTY - Kolbuszowski Klub Turystyczny "Salamandra"
 • WŚRÓD KWITNĄCYCH SADÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA - IWKOWA - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
 • WĘDRÓWKI MUZYCZNE PO ŚWIECIE - RODZINNE PORANKI MUZYCZNE - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej
 • RODZINNE SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ - Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą 


2015

 • BAJKOTEKA — RODZINNE PORANKI W BIBLIOTECE - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
 • OJCOWSKI DOM, TO ISTNY RAJ — NAJBLIŻSZE OTOCZENIE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA - Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
 • KUCHENNE REWOLUCJE PRZEDSZKOLAKÓW - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie
 • LIPOWSKIE ATELIER WARSZTATY HAFTU - Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie
 • „ROBAK” MÓJ PRZYJACIEL - Stowarzyszenie „Teraz Szewce”


2014

 • EDUKACJA TWÓRCZA MALUCHÓW Z BIAŁOWIEŻY - Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży
 • MORSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY.PL - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
 • PORANKI Z MONTESSORI – SZANSA NA RÓWNY - Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne Razem dla gminy Wilga


Z publikacji dowiecie się Państwo, skąd organizatorzy projektów czerpali pomysły i inspirację oraz jakie działania podejmowali w trakcie ich realizacji. Swoimi doświadczeniami dzielą się koordynatorzy projektów.

Zapraszamy do lektury! Pobierz plik

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy