Skocz do treści

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy – o programie 

„Skrzydła dla Mamy” to nowy program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości liczących  nie więcej niz 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. 

Co chcemy osiągnąć:

Naszym celem jest ułatwić mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem z innych powodów. Chcemy umożliwić im nie tylko podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkryciu talentów, z których być może wcześniej same nie zdawały sobie sprawy. Zadaniem podmiotów, które się do nas zgłoszą, będzie zorganizowanie dla nich cyklicznych zajęć lub warsztatów.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

W ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów o różnym charakterze np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności,
 • prowadzenie zajęć/warsztatów,
 • zakup materiałów/sprzętu potrzebnego do zrealizowania projektu,
 • koordynację projektu,
 • koszty księgowości.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie
dotacje.fundacjabgk.pl/login

Kto może wziąć udział i kiedy:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • gminy,
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków: od 10.03.2020 r. do 12.04.2020 r.

WYNIKI OGŁOSIMY 3 czerwca 2020 r. do godz. 18:00


W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

Jesteśmy przekonani, że nasz nowy program pozwoli zaktywizować mamy, rozwijać ich talenty i nauczyć je nowych umiejętności!

Opiekun projektu:

Joanna Miszkurka
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
tel. +48 667 017 718

W pierwszej kolejności, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem!