Skocz do treści

Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wyniki: 26.10.2020 r. do godz. 18:00.

Realizacja projektów: 04.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
  • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
  • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
  • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • Zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
  • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
  • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
  • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
  • Koszt tablicy informacyjnej.

W 4. edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów.

Opiekun projektu:
Konrad Pytlakowski
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl