Skocz do treści

Generacja 6.0

Generacja 6.0

Termin składania wniosków: ZAKOŃCZONY

WYNIKI: 15 października 2020 r. do godz. 18:00

Realizacja projektów: od 4.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

„Generacja 6.0” to kontynuacja naszego Projektu „Generacja 5.0”, która była realizowana w poprzednich latach. Główną zmianą jest podwyższenie wieku uczestników, który – jak sama nazwa wskazuje – w tej edycji wynosi powyżej 60 r.ż.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne.

W trzeciej edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów.

Opiekun Projektu:

Joanna Miszkurka

e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl