Skocz do treści

Generacja 6.0

Generacja 6.0

PODPISYWANIE UMÓW

Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 05.08.2021 r. do godz. 24:00

Realizacja projektów: od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Generacja 6.0 – o programie 

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne

Jak to zrobić?

Złóż wniosek w generatorze na stronie:
dotacje.fundacjabgk.pl/login

Kto może wziąć udział i kiedy?

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 05.08.2021 r.

WYNIKI OGŁOSIMY 11 października 2021 r. do godz. 18:00.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Opiekun projektu:

Joanna Miszkurka
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
tel. +48 667 017 718

W pierwszej kolejności, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem!