Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedzialność za otoczenie? Troska o dobro wspólne? Praca w zespole? Tożsamość narodowa, zakorzenienie  polskiej tradycji a wreszcie zwiększenie wiedzy o historii Polski? To nic innego jak budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizujemy te działania w programie Na100_Niepodległa oraz Moja Mała Ojczyzna.

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy