Skocz do treści

XI edycja „Na dobry początek!” już za nami!

XI edycja „Na dobry początek!” już za nami!

Fundacja BGK w roku 2018 po raz jedenasty zrealizowała konkurs „Na dobry początek!”. Adresatem działań są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a w szczególności te o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Program ma na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W 2018 roku dofinansowaliśmy 48 projektów, które były zrealizowane w 2019. W ramach zajęć  dzieci poznały miedzy innymi: świat robotyki, obiegu wody, podstawy programowania połączone z nauka języka angielskiego, zasady zdrowego odżywiania. Przeprowadzono również zajęcia z edukacji muzycznej opartej na elementach sztuki ludowej (kujawskiej).

Jedna ze zwycięskich placówek przygotowała dla dzieci „Dzień naukowca”, gdzie studenci fizyki wykonali pokaz eksperymentów z ciekłym azotem. Największym sukcesem projektu było rozbudzenie u dzieci ciekawości dotyczącej otaczającego ich świata fizyki i przyrody oraz nauczenie prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków  z przeprowadzonych doświadczeń. Zajęcia pozwoliły spojrzeć dzieciom na fizykę nie jako szkolny przedmiot, ale jako zabawę badawczą.

 W ramach kolejnego zwycięskiego projektu zaplanowano realizację trzech bloków edukacyjnych: Woda podstawa życia, Na tropie ziół, Tajemnicza kraina owadów. Dzieci w trakcie zajęć zdobyły wiedzę na temat właściwości wody, ziół i owadów oraz ich roli w życiu człowieka. Wykonywały również różnorodne doświadczenia i eksperymenty.

Ponad to w ramach konkursu „Na dobry początek!” zorganizowane zostały również  zajęcia z arteterapii, gimnastyki, hipoterapii i dogoterapii.