Wyniki rekrutacji IX edycji programu Były Sobie Pieniądze…

W ramach „Były Sobie Pieniądze…” dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych poznają podstawy finansów, ekonomii i wartości pieniądza poprzez cykl lekcji autorskich. Dziękujemy za zainteresowanie programem! Gratulujemy!