Skocz do treści

Start programu patriotycznego

Start programu patriotycznego

”Na 100 Niepodległa”!

6 listopada 2017 r. startuje konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie realizowany poprzez dwie ścieżki. Pierwsza to zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych. Do drugiej ścieżki można zgłaszać jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym – zwycięskie 5 projektów dofinansujemy kwotą do 120 tys. złotych. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać do 31 marca 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków.

Czekamy na Wasze wnioski!

Informacje o konkursie można uzyskać:

Anna Burek

e-mail: anna.burek@fundacjabgk.pl