"Na 100 Niepodległa"

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości organizujemy  konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku  od 7 do 18 lat. Konkursu ma zachęcać do poszerzania wiedzy o historii Polski i budować poczucie tożsamości narodowej wśród młodych osób.

Dodatkowym atutem programu jest budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez współpracę dzieci i młodzieży z rodzicami oraz seniorami. Jest to działanie zachęcające osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do zapoznawania ich z polską tradycją i historią, inspirujące do dbania o miejsca pamięci, przypominające o okolicznościowych historycznych wydarzeniach. Program będzie realizowany w postaci zajęć, warsztatów, imprez jednorazowych lub cyklicznych o charakterze patriotycznym. Do konkursu mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, ośrodki kultury sportu i rekreacji, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi.


Lista dofinansowanych projektów pilotażu programu Na 100 Niepodległa w złączniku poniżej.


Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy