Moja Mała Ojczyzna

Program Moja Mała Ojczyzna to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja udzielając finansowego wsparcia chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację - dofinansujemy inicjatywy poprawiające infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych.

Wnioski mogą składać działające w lokalnym środowisku organizacje posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne, domy kultury, kluby sportowe, świetlice środowiskowe. Pomysł może również zgłosić każdy, kto do swojej inicjatywy namówi do współpracy jedną z wymienionych instytucji.


Wyniki konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna odbędą się 8 lutego 2018 roku o godzinie 14.00


Osoba do kontaktu:

Anna Burek

tel. 605 991 718

mail: anna.burek@fundacjabgk.pl 

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy