Generacja 5.0

O KONKURSIE


Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50 +, chcemy pobudzić ich do aktywności oraz wpłynąć na budowanie więzi międzypokoleniowych.


Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

- przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów edukacyjnych dla beneficjentów Projektu;

- organizację wydarzeń kulturalnych nie przekraczających 30% kwoty Dofinansowania;

- zakup pomocy dydaktycznych;

- zakup Sprzętu potrzebnego do zrealizowania Projektu;

- porady specjalistyczne;

- koordynacja projektu nie przekraczająca 4% dofinansowania.


Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać jedną z dwóch ścieżek:

Ścieżka I:

- Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat;

- warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy;

- warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy.

Ścieżka II:

- Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +;

- Projekty przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych;

- warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy.

Wygrywa najlepszych 50 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 15 000,00 zł


Kto może wziąć udział i kiedy:

Do składania wniosków w terminie od 1 sierpnia 2018 do 23 września 2018 zapraszamy:

  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • domy kultury
  • biblioteki publiczne
  • gminy

uwzględniając realizacje projektu na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców.


NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

WYNIKI KONKURSU OGŁOSIMY 23 października 2018 r.

Masz pytanie? Zadzwoń, napisz:

Anna Burek

anna.burek@fundacjabgk.pl

tel. +48 605 991 718


Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy