Generacja 5.0

Program grantowy Generacja 5.0 jest przeznaczony dla osób w wieku 50 lat i więcej. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, społecznemu, technologicznemu i zawodowemu. Generacja 5.0 skupia swoje działania na wspieraniu integracji wielopokoleniowej.

Więcej informacji pojawi się już wkrótce.

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy