Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Adresaci programu są podzieleni na grupy wiekowe: 3-6 lat, 7-9 lat. Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych. Tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, ale również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości skorelowane są z podstawa programową.

Do wdrażania programu zapraszamy nauczycieli, do których dyspozycji oddajemy scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne zawierające potrzebne pomoce dydaktyczne. Umożliwiamy szkołom wzbogacenia programu nauczania o zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji odpowiadających na potrzeby uczniów.


Osoba do kontaktu:

Iwona Krzysztofek

tel. 572 932 907

mail: iwona.krzysztofek@bgk.pl 

Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży Bakcyl to społeczny projekt edukacyjny, który jest odpowiedzią polskiego sektora bankowego na potrzeby kształcenia młodego pokolenia Polaków w dziedzinie finansów.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, w realizowanie projektu zaangażowani są wolontariusze, na co dzień pracownicy partnerskich banków, którzy prowadzą lekcje dla szkół podstawowych i szkół średnich. Cykl lekcji tworzą cztery tematy: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na całe życie”. Stanowią one kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy