Archiwum

Szkoły z mocą zmieniania świata

Są w Polsce szkoły, w których uczniowie wskazują, czego i jak chcieliby się uczyć oraz jak ma wyglądać ich szkoła. Szkoły, w których lekcje prowadzi się podczas górskich wędrówek albo zaczyna się je od swobodnego czytania. Nauczyciele i rodzice stawiają w nich na rozwój umiejętności społecznych, empatię i kreatywność. W 2016 roku 6 takich szkół z Polski dołączyło do międzynarodowego programu Szkoły z mocą zmieniania świata prowadzonego przez Fundację Ashoka we współpracy z Fundacją BGK od 2015 roku do kwietnia 2016 roku.  

Celem programu jest identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie szkół, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne. Do programu mogły przystąpić szkoły publiczne, stowarzyszeniowe, społeczne i prywatne, od szkół podstawowych, aż do onadgimnazjalnych. Ważne jest by szkoły dokładały starań, żeby stawać się innowacyjnymi, korzystać z metod aktywnego uczenia i pozytywnie oddziaływać na otoczenie, dzieląc się wypracowanymi rozwiązaniami.  Program skupia 400 wyjątkowych szkół z całego świata, w których uczniowie, nauczyciele i rodzice udowadniają, że każdy może kształtować i zmieniać swoje otoczenie. Jego celem jest nie tylko znalezienie szkół wspierających rozwój umiejętności społecznych, ale przede wszystkim upowszechnienie wartościowych praktycznych rozwiązań.

Do programu w 2016 roku zostały wybrane:

 • Szkoła Podstawowa w Konarach (woj. małopolskie)
 • Zespół Szkół w Radowie Małym (woj. zachodniopomorskie)
 • Montessori Mountain School w Przyłękowie (woj. śląskie)
 • Gimnazjum nr 1 w Gdyni (woj. pomorskie)
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Zespół Szkół No Bell w Konstancinie (woj. mazowieckie) 


Szkoły z mocą zmieniania świata to szkoły wyjątkowe, wybrane w wyniku trwającego kilka miesięcy procesu. Czym różnią się od innych? Wpływają na lokalną społeczność, rozwijają u dzieci umiejętności społeczne i poczucie sprawczości. Zachęcają do działania na rzecz innych, premiują pracę zespołową i empatię. Takich szkół jest na świecie niewiele, bo zaledwie 400, a teraz 6 nowych w Polsce.

Wbrew pozorom takie szkoły nie pojawiają się jedynie w dużych ośrodkach miejskich  i w środowiskach zamożnych. Społeczności szkolne, w których rosną przyszli liderzy zmian, rozwinęły się także na wsiach i w miasteczkach, w dużych i małych placówkach publicznych i prywatnych. Do programu Szkoły z mocą zmieniania świata zostało zgłoszonych ponad 80 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół onadgimnazjalnych z całej Polski. Do wyboru 6 najlepszych przyczynił się zespół międzynarodowych ekspertów Ashoki pod przewodnictwem Williama Cartera oraz polscy członkowie panelu po indywidualnych rozmowach z dyrektorkami szkół. - W Fundacji BGK zależy nam na tym, by szkoła kształtowała przyszłych pracowników, przedsiębiorców i obywateli świadomych swojej siły i wpływu. Szkoła powinna być miejscem, które pokazuje, że system (podstawa programowa) tworzy pewne ramy, ale w tym ramach jest ogromna przestrzeń. Miejscem, które tworzą (a nie tylko w nim są) uczniowie, nauczyciele, kadra pomocnicza, rodzice, lokalni przedsiębiorcy. Zależy nam na tym, by młodzież nauczyła się analizować, porównywać, patrzeć krytycznie na otoczenie i nie bała wyrażać się swoich opinii. Dzieci powinny poczuć, że innym ludziom warto ufać i na tym zaufaniu powinny budować swoją wspólnotę  – mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Większość innowacji uruchamianych w Szkołach z mocą zmieniania świata zbudowana jest na tym, co już jest: na relacjach, pasji i zaangażowaniu nauczycieli, partnerstwach z lokalnymi instytucjami, wizji, która jednoczy wszystkich. – Moc  zmieniania świata u nas w szkole jest we wszystkich. Nie tylko w uczniach czy nauczycielach. Ważne jest to, że jesteśmy zespołem, my, nauczyciele i rodzice – mówi Oliwia Janicka, uczennica Gimnazjum nr 1 w Gdyni, jednej ze Szkół z mocą zmieniania świata.

31 marca 2016 r. Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK i Agata Stafiej-Bartosik, prezes Fundacji Ashoka  powitały uczestników ogólnopolskiej konferencji EDUcamp z mocą zmieniania świata i wręczyły dyplomy 6 polskim Szkołom z mocą zmieniania świata. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i osoby zainteresowane rolą umiejętności społecznych w edukacji.

Więcej informacji na stronie http://www.szkolyzmoca.edu.pl/

Współpraca z TPD „Helenów”

26 września 2015 r. wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z rodzinami po raz drugi wzięli udział w akcji wolontariackiej na rzecz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, placówki specjalizującej się w edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Pomimo deszczowej pogody w pracach uczestniczyło 15 wolontariuszy, w tym kilkuosobowa reprezentacja bractwa rowerowego. Towarzyszyło im 10 dzieci, które z ogromnym entuzjazmem pomagały rodzicom w pracach ogrodniczych i porządkowych. W ramach rozbudowy placu zabaw dla dzieci wolontariusze wykopali dołki, przygotowali zaprawę i zamontowali kosze do gry w koszykówkę.

W 2014 roku Fundacja BGK dofinansowała zakup wyposażenia do sali terapii sensorycznej w TPD „Helenów”.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” jest placówką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To wyspecjalizowany zespół placówek świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W jego skład wchodzą: Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole, pozaszkolna placówka specjalistyczna, pracownia profilaktyki i wspomagania rozwoju oraz Klub Absolwenta. Ośrodek kształci i rehabilituje osoby niepełnosprawne, otaczając swą opieką niemal 180 młodych ludzi. Więcej informacji na stronie internetowej www.helenow.pl

Przyjazne Przedszkole

Program "Przyjazne przedszkole" był realizowany w latach 2008-2013 przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego we współpracy z pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi działającymi na terenach wiejskich i obejmował następujące działania:

 • renowacja/budowa placów zabaw- działanie prowadzone w oparciu o pracę wolontariuszy z BGK oraz mieszkańców wybranej społeczności;
 • szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

W latach 2008-2013 wybudowano 16 placów zabaw oraz zorganizowano szkolenia dla kadry przedszkolnej w nastepujących miejscowościach:

 • Biertowice (woj. małopolskie)
 • Lubomino (woj. warminsko - mazurskie)
 • Przerośl (woj. podlaskie)
 • Niedrzwica Duża (woj. lubelskie)
 • Bielica (woj. warminsko - mazurskie)
 • Wądroże Wielkie (woj. dolnośląskie)
 • Orzechowo (woj. wielkopolskie)
 • Potęgowo (woj. pomorskie)
 • Tychów (woj. zachodniopomorskie)
 • Pleśna (woj. małopolskie)
 • Studzian (woj. podkarpackie)
 • Bysław (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Bielice (woj. zachodniopomorskie)
 • Chrząstowice (woj. opolskie)
 • Szwarszowice (woj. świętokrzyskie)
 • Drożdzienica (woj. kujawsko-pomorskie)

Pomoc dla Bogatyni

W październiku 2010 r. Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego przekazała Urzędowi Gminy Bogatynia pomoc finansową w wysokości 500 000 zł na usuwanie skutków powodzi.

W sierpniu 2010 r. w wyniku intensywnych opadów deszczu na obszarze Dolnego Śląska, w Bogatyni wylała rzeka Miedzianka, która w ciągu kilku godzin zalała 75% powierzchni miasta. W wyniku kataklizmu zniszczonych zostało wiele domów.

Seria wydawnicza Biografie niezwykłe

We współpracy z Fundacją BRE Banku i Wydawnictwem Adam Marszałek wydaliśmy trzy publikacje z serii Biografie niezwykłe. Celem serii było rozpowszechnianie wiedzy o twórcach i reformatorach polskiej gospodarki w XIX i XX wieku. W serii ukazały się biografie:

 • Jana Blocha pt „Figle historii”,
 • Aleksandra Wielopolskiego pt. „Ropucha, czyli studium odrzucenia”,
 • Jana Kantego Steczkowskiego pt. „Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski. 1862-1929.”

Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorządu terytorialnego i decentralizacji

W latach 2010-2012 r. fundacja współpracowała z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska – wydawcą kwartalnika „Samorząd Terytorialny”. Celem współpracy było wsparcie rozwoju nauki w zakresie zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez dofinansowanie organizowanego przez wydawnictwo konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji.


Dodano:

25.09.2017

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy