Skocz do treści

Wolontariat jest super!

Wolontariat jest super!

Fundacja BGK inspiruje, wspiera i rozwija działania społecznego zaangażowania pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2008 roku pracownicy BGK angażują się w programie „Wolontariat jest super!”. Dzięki niemu pracownicy działają na rzecz środowisk, w których mieszkają i pracują oraz wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Kto może się zgłosić?

Do programu Wolontariat jest super! mogą przystąpić minimum czteroosobowe zespoły wolontariackie pracowników Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego tj.: BGK, BGK Nieruchomości, TFI BGK i Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Komu pomagamy?

Program Wolontariat jest super! jest o tyle wyjątkowy, że to pracownicy BGK zgłaszają własne projekty społeczne! Pomoc i wsparcie, jakich udzielają są odpowiedzią na zaobserwowane przez nich lokalne problemy i bolączki dlatego odbiorcami działań wolontariuszy mogą być zarówno podopieczni instytucji publicznych np. szkół, przedszkoli, świetlic, domów opieki, szpitali, schronisk, hospicjum, ośrodków szkolno-wychowawczych, jak i organizacji pożytku publicznego.

Wolontariusze działają na rzecz różnych grup społecznych m.in.: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, młodzieży, seniorów, bezdomnych oraz schronisk dla zwierząt.

Jak zacząć?

Jeśli masz pomysł na projekt wolontariacki, wystarczy:

  • znaleźć organizację partnerską – fundację, stowarzyszenie lub instytucję publiczną tj. szkołę, przedszkole, świetlicę, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, szpital, hospicjum, schronisko dla zwierząt itp.
  • zebrać zespół wolontariacki z udziałem minimum 4 pracowników Grupy BGK
  • złożyć wniosek

*Wnioski należy składać w wersji elektronicznej – formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl

Informacje o wolontariacie można uzyskać:

Joanna Kula
tel. 519 018 331
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub mailowo joanna.kula@bgk.pl