Skocz do treści

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

Fundacja BGK inspiruje, wspiera i rozwija działania społecznego zaangażowania pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2008 roku pracownicy BGK angażują się w programie „Wolontariat jest super!”. Dzięki niemu pracownicy działają na rzecz środowisk, w których mieszkają, pracują oraz wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Program Wolontariat jest super! 

Do organizowanego przez Fundację programu „Wolontariat jest super!” pracownicy BGK zgłaszają własne projekty społeczne, które mają być odpowiedzią na zidentyfikowane przez nich lokalne problemy.

Do programu mogą przystąpić min. czteroosobowe zespoły wolontariackie pracowników Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego tj.: BGK, BGK Nieruchomości, TFI BGK i Krajowego Funduszu Kapitałowego. Odbiorcami działań wolontariuszy mogą być podopieczni instytucji publicznych np. szkoły, przedszkola, świetlice, domy opieki, szpitale, schroniska, hospicja, ośrodki szkolno –wychowawcze lub organizacje pożytku publicznego.

Wolontariusze działają na rzecz różnych grup społecznych m.in.: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, młodzieży, seniorów, bezdomnych oraz schronisk dla zwierząt. 

Jesteś pracownikiem Grupy BGK i chcesz wziąć udział w programie „Wolontariat jest super!”?

Jeśli masz pomysł na projekt wolontariacki, wystarczy:

  • znaleźć organizację partnerską – fundację, stowarzyszenie lub instytucję publiczną tj. szkołę, przedszkole, świetlicę, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, szpital, hospicjum, schronisko dla zwierząt,
  • zebrać zespół wolontariacki z udziałem min. 4 pracowników Grupy BGK,
  • złożyć wniosek na przełomie marca-kwietnia 2018 r.*

*Wnioski należy składać w wersji elektronicznej – formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie  https://dotacje.fundacjabgk.pl

Informacje o wolontariacie można uzyskać:

Joanna Kula
tel. 519 018 331
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub mailowo joanna.kula@bgk.pl