Skocz do treści

Na dobry początek!

Na dobry początek!

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
 • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze i wybierz jedną z dwóch ścieżek:

I ścieżka

 • dotyczy dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

Wybierzemy 50 projektów z dofinansowaniem do 10 tys. zł.

Kto może wziąć udział i kiedy:

Zapraszamy do składnia wniosków od 24.07.2018 do 23.09.2018:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • domy kultury,
 • biblioteki publiczne.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

WYNIKI OGŁOSIMY 16.11.2018 do godz. 18.00

Masz pytanie? Zadzwoń do:

Agnieszka Kowalska
tel. 519 081 718
mail: agnieszka.kowalska@fundacjabgk.pl