Skocz do treści

Na dobry początek!

Na dobry początek!

Realizacja projektu przedłużona: do 31.12.2020 r.

To program polegający na stymulowaniu prawidłowego rozwoju dzieci, zwłaszcza tych z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. W ramach konkursu grantowego, zwycięskie podmioty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie projektów edukacyjnych skierowanych dla dzieci w wieku 2-9 lat. Tym samym, Fundacja BGK zachęca Grantobiorców do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, które sprzyjają interakcjom między nimi, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie aktywności fizycznej.

W ramach tego konkursu grantowego, środki finansowe mogły być przeznaczone przede wszystkim na: przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem, porady specjalistyczne dla dzieci. Podczas zajęć dzieci poznały m. in.: świat robotyki, obiegu wody, podstawy programowania połączone z nauką języka angielskiego czy zasady zdrowego odżywiania. Ponadto, zostały przeprowadzone zajęcia z arteterapii, gimnastyki, hipoterapii, dogoterapii i inne.