Skocz do treści

Na 100 Niepodległa

Na 100 Niepodległa

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości organizujemy  konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku  od 7 do 18 lat. 

Co chcemy osiągnąć:

Naszym celem jest zachęcić dzieci i młodzież do zwiększenia poziomu wiedzy dotyczącej historii Polski, chcemy wpływać na wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucie wspólnoty wśród młodych obywateli.

Zachęcamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do tworzenia inspirujących zadań, które zapoznają młode pokolenie z ojczystą historią, polskimi tradycjami,zainspirują np. do objęcia opieką miejsc pamięci, przypomną okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych, bądź ogólnopolskich.

Dodatkowym celem jest zachęcenie do odnowienia lub nawiązania więzi międzypokoleniowych.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

1) przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
2) zakup sprzętu i wyposażenia związanego z prowadzonym Projektem;
3) cykliczne imprezy okolicznościowe;
4) jednorazowe imprezy okolicznościowe;
5) koordynacje i zarządzanie projektem w kwocie nie przekraczającej 5% budżetu projektu.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać jedną z dwóch ścieżek:

Ścieżka I:

– projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedze historyczną na temat Polski.
– grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, które są objęte edukacją szkolną.

Wygrywa najlepszych 55 projektów, które zostaną dofinansowane każdy w kwocie do 10 000,00 złotych.

Ścieżka II:

– przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym
– grupa docelowa dzieci i młodzież od 7 do 18 lat.

Wygrywa najlepszych 5 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 120 000,00 złotych.

Kto może wziąć udział i kiedy:

Do składania wniosków w terminie od 6 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. zapraszamy:

1) organizacje pozarządowe;

2) ośrodki kultury, sportu i rekreacji;

3) biblioteki publiczne;

4) jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi np. ze szkołami publicznymi itp.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

WYNIKI OGŁOSIMY 10 MAJA 2018

Lista dofinansowanych projektów pilotażu programu Na 100 Niepodległa w złączniku poniżej.