Skocz do treści

Na 100 Niepodległa

Na 100 Niepodległa

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Fundacja BGK zorganizowała w 2018 roku konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, którego celem było zachęcenie do poszerzenia swojej wiedzy o historii Polski.  Chcąc upamiętnić tę szczególną historyczną rocznicę chcieliśmy wpłynąć na wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli.

Dzięki naszemu przedsięwzięciu pomogliśmy dofinansować ponad 50 projektów skupiających się na wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży w postaci zajęć i warsztatów pokazujących znaczenie polskiej kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedzę historyczną na temat Polski. Pomogliśmy zorganizować jednorazowe i cykliczne imprezy okolicznościowe, które swoją formą umożliwiały młodemu pokoleniu zapoznanie się z ojczystą historią, polskimi tradycjami, przypomnieć okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych czy ogólnopolskich, a nawet zainspirować do objęcia opieką miejsc pamięci.

Kto wziął udział w programie:

1) organizacje pozarządowe
2) ośrodki kultury, sportu i rekreacji
3) biblioteki publiczne
4) jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z podmiotami im podległymi np. ze szkołami publicznymi