Skocz do treści

Były sobie pieniądze…

Były sobie pieniądze…

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy podnieść poziom wiedzy finansowej oraz wprowadzić dzieci w podstawy finansów.

Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie przez nauczycieli (lub osoby przez nich upoważnione) autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych.

Po tych zajęciach dzieci będą znały:

  • wartość pieniądza;
  • podstawy zarządzania finansami;
  • rolę i funkcję banków.

Umożliwiamy placówkom przedszkolnym oraz szkolnym wzbogacenie programu nauczania o zestaw ciekawych lekcji odpowiadających na potrzeby uczniów.

Do kogo skierowany jest Program:

  • do dzieci w przedziałach wiekowych: 3-6 lat oraz 7-9 lat;
  • do nauczycieli, którym oddajemy do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne.

Jak to zrobić?

Złóż wniosek w generatorze dotacje.fundacjabgk.pl/login 

Do programu będzie zakwalifikowane 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych.

Kto może wziąć udział i kiedy:

Zapraszamy do składania wniosków od 21.10.2019 do 03.11.2019 r.

Do programu mogą się zgłosić wyłącznie placówki państwowe, które realizować będą program na terenie gmin do 100 tys. mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2018).

Wyniki programu zostaną umieszczone na stronie www.fundacjabgk.pl w dniu 07.11.2019 r.

Opiekun projektu:

Krystian Ciempka

krystian.ciempka@fundacjabgk.pl