Skocz do treści

Były sobie pieniądze…

Były sobie pieniądze…

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy podnieść poziom wiedzy finansowej oraz wprowadzić dzieci w podstawy finansów.

Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie przez nauczycieli (lub osoby przez nich upoważnione) autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych.

Po tych zajęciach dzieci będą znały:

  • wartość pieniądza;
  • podstawy zarządzania finansami;
  • rolę i funkcję banków.

Umożliwiamy placówkom przedszkolnym oraz szkolnym wzbogacenie programu nauczania o zestaw ciekawych lekcji odpowiadających na potrzeby uczniów.

Do kogo skierowany jest Program:

  • do dzieci w przedziałach wiekowych: 3-6 lat oraz 7-9 lat;
  • do nauczycieli, którym oddajemy do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne.

Jak to zrobić?

Złóż wniosek w generatorze dotacje.fundacjabgk.pl 

Do programu będzie zakwalifikowane 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych.

Kto może wziąć udział i kiedy:

Zapraszamy do składania wniosków od 21.01.2019 do 08.02.2019 r.

Do programu mogą się zgłosić wyłącznie placówki państwowe z gmin do 100 tys. mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2017).

Wyniki programu zostaną umieszczone na stronie www.fundacjabgk.pl w dniu 13.02.2019 r.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Jankowiak
mail: magdalena.jankowiak@fundacjabgk.pl
tel: 601 649 771