Skocz do treści

Były sobie pieniądze…

Były sobie pieniądze…

Od 2017 roku Fundacja BGK prowadzi nabór do programu „Były sobie pieniądze…”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Program polega na przeprowadzeniu autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych (dwie grupy w wieku: 3-6 lat i 7-9 lat). Tematyka lekcji dotyczy przede wszystkim: wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, jak również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości skorelowane są z podstawą programową, dzięki czemu szkoły mogą wzbogacić program nauczania o zestaw ciekawych lekcji, które jednocześnie odpowiadają na potrzeby uczniów.