Podsumowanie XIII edycji „Na Dobry Początek!”

W ubiegłym roku decyzją Fundacji BGK 30 podmiotów otrzymało dofinansowania na realizacje projektów w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!” 30 nagrodzonych podmiotów przeprowadziło swoje działania w 2021 roku. Każdy odbiorca mógł otrzymać do 15 000 złotych dofinansowania, a całkowita kwota dofinansowań wyniosła 426 556,36 złotych. Spośród 30 projektów, 26 już dobiegło końca, a pozostałe zakończą się jeszcze w tym roku.

„Na Dobry Początek!” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia edukacji. Nowatorskie idee kształcenia pojawiają się w pierwszej kolejności w dużych ośrodkach miejskich. Fundacja BGK dzięki konkursowi chce przeciwdziałać wykluczeniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które ze względu na miejsce zamieszkania nie mają dostępu do takich rozwiązań. Z tego powodu, projekty w ramach „Na Dobry Początek!” są przeprowadzane na terenie gmin o ludności poniżej 25 000 mieszkańców. W 2021 roku konkurs trafił do ponad 3000 najmłodszych odbiorców. Niewątpliwym atutem konkursu jest fakt, że dzieci biorą w nim udział bezpłatnie. Ponadto, oprócz zakupu sprzętu, grantobiorca jest zobowiązany przeznaczyć część dofinansowania na wyszkolenie edukatorów. Dzięki temu zajęcia można kontynuować już po zakończeniu projektu.

W tym roku wyjątkową popularnością cieszyły się zajęcia wykorzystujące interaktywne podłogi, tablice oraz roboty. Dzieci uczyły się programowania, kodowania, tworzenia gier i robotów. Wiele projektów zawarło zajęcia logopedyczne, zabawy ruchowe i nauką języka angielskiego. Część zajęć odbyła się z rodzicami. Najmłodsi zgłębili również tajniki animacji poklatkowej, nauki gry na instrumentach, a nawet konstruowania rakiet. Jeden z grantobiorców przeprowadził serię zajęć z ceramiki, która poskutkowała otwarciem stałej pracowni ceramicznej. Kolejny projekt połączył zajęcia z kodowania z elementami ornitologii, astronomii oraz wolontariatu. W działaniach brały też udział dzieci z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za współpracę i wspaniałe projekty, życzymy Wam wielu sukcesów 🙂