Young boy mechanic repairing the robot in the workshop at night

Podsumowanie XII edycji programu „Na dobry początek!”

W minionym roku odbyła się już dwunasta edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”. W 2019 roku Fundacja BGK dofinansowała dokładnie 30 projektów, które w 2020 były realizowane przez stowarzyszenia, fundacje, biblioteki i domy kultury. Ze względu na zakłócenia związane z pandemią koronawirusa, 5 projektów zakończyło się w czerwcu, 20 w grudniu, a pozostałe 5 dalej jest realizowane.

Co jest celem konkursu?

Celem konkursu ?Na dobry początek!? jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych metod edukacji w gminach do 25 000 mieszkańców, szczególnie dla dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Nagrodzeni grantobiorcy przeprowadzają kilkumiesięczne cykle zajęć, podczas których dzieci odkrywają niekonwencjonalne metody nauki. W tym roku były to m.in.: programowanie przy pomocy robotów, eksperymenty naukowe, warsztaty dziennikarskie, zajęcia logopedyczne i muzykoterapia.

W jednym z takich cyklów dzieci nauczyły się technik wspinaczkowych i asekuracyjnych zarówno w hali, jak i w terenie. Oprócz doskonalenia się w sporcie, w trakcie projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu dietetyki.

Wśród zwycięskich projektów znalazło się również stworzenie zespołu mażoretek, który występami ma uświetniać lokalne wydarzenia. Do pomocy realizacji projektu, złożonego przez dom kultury, przystąpiło wiele innych organizacji z okolicy, a młode mażoretki same zaprojektowały sobie piękne stroje.

W ramach innego z projektów najmłodsi poznali tajniki pszczelarstwa, a we współpracy z lokalnym pszczelarzem założona została przedszkolna mini-pasieka.

Co najważniejsze, każdy z realizowanych projektów przyczynił się do rozwoju wiedzy, kreatywności, komunikacji i współpracy wśród dzieci. Zajęcia kładły nacisk zarówno na rozwój indywidualny, jak i grupowy. Mali odbiorcy programu z entuzjazmem obcowali z nowoczesnymi formami edukacji, do których na co dzień mają ograniczony dostęp. Mamy nadzieję, że wrażenia i doświadczenia nabyte podczas udziału w projektach przydadzą się w dalszym rozwoju zarówno dzieci, jak również edukatorów, a sprzęt zakupiony przy ich realizacji będzie mógł dalej im służyć.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę i życzymy wielu sukcesów!

Zobacz galerię projektu: