Skocz do treści

Podsumowanie II edycji Moja Mała Ojczyzna !

Podsumowanie II edycji Moja Mała Ojczyzna !

Fundacja BGK w 2018 roku realizowała II edycje programu grantowego Moja Mała Ojczyzna. Ma on na celu aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, wspólną, pracą społeczności lokalnej zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub ją zmodernizować.

W 2018 roku dofinansowaliśmy 38 projektów, które były realizowane w 2019 roku. Między innymi wyremontowano i wyposażono salę szkolną co umożliwiło prowadzenie rozwijających zajęć ruchowych oraz ćwiczeń integracji sensorycznej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami.

Następnie przeprowadzono również kapitalny remont pomieszczeń i stworzono przyjazne miejsca spotkań dla rożnych grup społecznych i wiekowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

Kolejnym projektem, który zwyciężył było stworzenie przyjaznej i nieszablonowej przestrzeni w postaci żywego, rosnącego placu zabaw. Powstało 16 artystycznych „zabawek”  które zostały wyplecione z wikliny i osadzone na metalowych stelażach. Dzięki takiej konstrukcji, wytrzymają ciężar bawiących się na nich dzieci. Część instalacji stworzona została z żywej wikliny, która będzie pielęgnowana i podcinana.

Jedna z Fundacji zgłosiła projekt na budowę ogrodu sensoryczno-edukacyjnego. Będą  z niego mogły korzystać całe rodziny. Stworzono przestrzeń i warunki do rozwoju integracji sensorycznej, rozbudzania zmysłów, otwierania umysłów, ale także edukacji historycznej dotyczącej Polaków o „wolnych umysłach”: artystów, wynalazców, naukowców, których historia pozbawiła ojczyzny, i o których nie mówi się na lekcjach historii.

Jesteśmy dumni że Nasza Fundacja mogła wspierać współprace i uczestniczyć w tak społecznych projektach, zmieniających przestrzeń lokalną.