„Oświadczenie w sprawie programu grantowego Gospodynie do Dzieła!”

OŚWIADCZENIE

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie programem „Gospodynie do Dzieła!”. W ciągu kilku dni od jego ogłoszenia otrzymaliśmy od Państwa setki/tysiące maili i telefonów, co bardzo nas cieszy.

Przed rozpoczęciem naboru zwiększyliśmy przepustowość naszych serwerów, jednak liczba osób zainteresowanych programem okazała się na tyle duża, że nie wszystkie wnioski zostały przez system zarejestrowane.

Widząc Wasze zainteresowanie, decyzją Zarządu Fundacji BGK, w ciągu najbliższych tygodni ogłosimy kolejną edycję konkursu dla kół gospodyń wiejskich. Nabór potrwa kilka dni. Wnioski będą oceniane według konkretnych kryteriów i na tej podstawie wybierzemy najlepsze z nich.

Przypominamy, że koła gospodyń wiejskich mają możliwość aplikowania do innych naszych programów: „Generacja 6.0”, „Moja Mała Ojczyzna” i „Skrzydła dla Mamy”. Są to programy, które również dają możliwość pozyskiwania potrzebnego sprzętu, a część z nich zakłada prowadzenie zajęć czy warsztatów.

Z poważaniem
Zespół Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego