Wyrównywanie szans edukacyjnych

Chcemy podnosić poziom wiedzy finansowej wśród dzieci i młodzieży! Chcemy wprowadzić ich w świat finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Dzieciom z małych miast lub w trudnej sytuacji pomagamy wyrównać szanse edukacyjne.   Służą temu 3 nasze autorskie programy: Edukacja Ekonomiczna Dzieci i MłodzieżyNa dobry początek! or Małe Miasto.

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy