50+

Pomagamy tym, których często dotyka wykluczenie finansowe, społeczne, technologiczne i zawodowe. Aktywizujemy osoby po 50 roku życia, pomagamy im zdobyć dodatkową wiedzę lub umiejętności. Nasze założenia realizuje program Generacja 5.0

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy