Skocz do treści

RODO

RODO

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność osób, których dane uzyskujemy w ramach prowadzonych programów lub zawieranych umów. Państwa dane są u nas bezpieczne i związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ?RODO?), chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych w naszej Fundacji oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 • Administrator danych
 • Cel przetwarzania
 • Podstawa prawna przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Zbieranie informacji technicznych
 • Pliki cookies
 • Czas przechowywania
 • Źródło danych
 • Kategorie danych
 • Konieczność podania danych
 • Wycofanie zgody
 • Uprawnienia
 • Realizacja praw

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi programami oraz zawartymi umowami jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) (dalej: ?Fundacja?).

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości w ramach prowadzonych programów oraz w celu realizacji zawartych z usługodawcami umów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • realizacja umowy (w zakresie Grantobiorców ? osób indywidualnych oraz zawartych umów z usługodawcami);
 • uzasadniony interes administratora tj. (i) realizacja, ewaluacja i sprawozdawczość prowadzonych programów (w zakresie danych osobowych osób reprezentujących Grantobiorców ? osoby prawne oraz koordynujące projekt); (ii) zapewnienie funkcjonalności serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/,
 • zgoda (w zakresie osób korzystających z aplikacji Generator lub osób, które udzieliły zgody w ramach prowadzonych konkursów)

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Fundacji. Dane mogą być także przetwarzane przez podmioty trzecie realizujące usługi dla Fundacji np. w zakresie przeprowadzenia audytu programu.

Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji z Grantobiorcami i Użytkownikami aplikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich jak adres IP Użytkownika serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

Serwis internetowy https://www.fundacja.bgk.pl/ zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności ? np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania konkretnego programu, a następnie skontrolowania poprawności przeprowadzonego programu. Okresem przetwarzania danych jest również realizacja zawartych umów. W przypadku obowiązków prawnych Fundacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://www.fundacja.bgk.pl/ lub aplikacji Generator przechowywane są przez okres niezbędny dla korzystania z serwisu lub aplikacji, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji (np. obrona przed roszczeniami).

Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od podmiotów biorących udział w programie, podmiotów, z którymi Fundacja zawarła umowę na świadczenie usług lub osób korzystających z aplikacji Generator.

Fundacja przetwarza dane kontaktowe. W zależności od programu, mogą być także przetwarzane dodatkowe dane osobowe niezbędne dla zrealizowania konkretnego programu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w programie, realizacji umowy z Fundacją lub korzystania z aplikacji.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobom, które udzieliły zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zrealizowania praw osób, których dane dotyczą lub uzyskania dodatkowych informacji jest możliwe poprzez kontakt mailowy pod adresem: fundacja@fundacjabgk.pl.