Skocz do treści

O NAS

O NAS

Fundator

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju ? jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.

Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych.

Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Więcej informacji  www.bgk.pl

Patron

Jan Kanty Steczkowski

Pierwszy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, minister skarbu i premier rządu. Urodził się w 1862 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Syn radcy cesarskiego Konstantego oraz Marianny z Olszewskich. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wiedniu. Uzyskał doktorat prawa na UJ. Przez pierwsze 15 lat po studiach poświęcił się głównie karierze adwokackiej. 

Zasiadał na ważnych stanowiskach w wielu związkach, spółkach i towarzystwach związanych z gospodarką, takich jak: Zarząd Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we Lwowie, Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze, Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych, Krajowe Towarzystwo Naftowe czy Galicyjskie Towarzystwo Magazynowe dla Przemysłu Naftowego we Lwowie.

W 1889 roku był dyrektorem Galicyjskiej Kasy Oszczędności i z jego inicjatywy utworzono Związek Kas Oszczędnościowych Galicji. W 1906 objął stanowisko dyrektora lwowskiej filii Uprzywilejowanego Austriackiego Zakładu Kredytowego dla Handlu i Przemysłu, a jednocześnie zasiadał w radzie nadzorczej Banku Melioracyjnego we Lwowie, a także w radzie nadzorczej Galicyjskiego Banku Przemysłowego.

Dwa lata później wszedł do rady nadzorczej Banku Galicyjskiego dla Przemysłu i Handlu w Krakowie. Od 1913 r. był we Lwowie dyrektorem Banku Krajowego, a w latach 1915-20 dyrektorem naczelnym Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego.

W 1918 r. zostaje ministrem skarbu w rządzie Jana Kucharzewskiego. Ostatecznie objął funkcję premiera i ministra skarbu. 

Od 1920 r. był delegatem Ministerstwa Skarbu do kierownictwa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Premier Władysław Grabski powołał go na pełnomocnika ministra skarbu do zorganizowania Polskiego Banku Biletowego oraz wprowadził do Rady Ekonomicznej Ministrów. Trzy miesiące później, w okresie wyraźnego pogorszenia sytuacji finansowej państwa ponownie objął tekę ministra skarbu w pierwszym gabinecie Wincentego Witosa. Gdy pomysły Steczkowskiego na wyjście z kryzysu nie powiodły się, podał się do dymisji, a wkrótce potem upadł cały jego gabinet. Po porażce w wyborach w listopadzie 1922 roku Steczkowski zrezygnował z kariery politycznej i poświęcił się całkowicie bankowości.

W latach 1922-24 był prezesem Polskiego Banku Krajowego, a Grabski powierzył mu stanowisko naczelnego dyrektora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. W styczniu 1924 roku Steczkowski wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego Banku Polskiego. Pod koniec kwietnia odszedł ze stanowiska dyrektora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Dnia 22 maja został mianowany na okres pięciu lat prezesem powstającego Banku Gospodarstwa Krajowego. Równolegle był prezesem jego ekspozytury w Gdańsku. W kwietniu 1927 roku zrezygnował z prezesury BGK prawdopodobnie z powodów zdrowotnych. 

Przez 30 lat był członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza we Lwowie. Był żonaty z Ireną z Pożakowskich; małżeństwo było bezdzietne. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w 1929 w Krakowie. Swój majątek zapisał w testamencie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie z przeznaczeniem na stypendia dla ekonomistów. 

Zespół Fundacji BGK

Krystian Ciempka

Krystian Ciempka

Koordynator projektów

  • Sprawy administracyjne
  • Prośby o wsparcie

tel. +48 667 771 718 krystian.ciempka@fundacjabgk.pl

Joanna Miszkurka

Joanna Miszkurka

Konrad Pytlakowski

Konrad Pytlakowski

Marcel Kupis

Marcel Kupis

Koordynator projektów

tel. +48 667 951 718

marcel.kupis@fundacjabgk.pl

Anna Burek

Anna Burek

Koordynator projektów

tel. +48 605 991 718

anna.burek@fundacjabgk.pl

Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska

Koordynator projektów

tel. +48 22 522 93 75

agnieszka.kowalska@fundacjabgk.pl

Uwaga! Państwa mail zostanie przekazany do jednego z pracowników Fundacji BGK

Zarząd Fundacji BGK


Renata Kościelniak – Prezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji BGK

Beata Daszyńska-Muzyczka
Przewodniczący Rady

Jolanta Wiewióra
Sekretarz Rady

Artur Adamski
Członek Rady