Fundator - Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja BGK została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i prowadzi działalność dzięki środkom otrzymywanym od Fundatora.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce– państwowym bankiem rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK działa z myślą o przyszłości i nie boi się długiego horyzontu czasowego inwestycji.  Daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe.

BGK ma unikalne doświadczenie w  finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Wychodzi z inicjatywą  i kreuje rozwiązania. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych i samorządów, przedsiębiorstw i banków. Pracowników BGK wyróżnia pro-państwowa postawa i wyjątkowe kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.

Więcej informacji  www.bgk.pl

Dodano:

14.09.2017

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy