Skocz do treści

Nabór na darmowe zajęcia o losach Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzach wyklętych.

Nabór na darmowe zajęcia o losach Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzach wyklętych.

Fundacja BGK ogłasza nabór na 20 miejsc dla szkół, chętnych do uczestnictwa w lekcjach o losach Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych.  Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2019r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundacja BGK jest Partnerem Strategicznym drugiej edycji Projektu „Sto na Sto!”. W ramach tej akcji do końca 2019 r. Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” przeprowadzi sto darmowych lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych i średnich (w tym do 20 szkół z naboru Fundacji BGK). Podczas  lekcji, przy użyciu środków multimedialnych, zostaną przedstawione losy Polskiego Państwa Podziemnego i wybranych Żołnierzy Wyklętych, w szczególności rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, jako wzoru do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Prelegenci opowiedzą również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w czasach II Rzeczypospolitej, które przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym”, „Alku”) i powojennego podziemia niepodległościowego.

Każdy uczeń uczestniczący w lekcji otrzyma dwustronną ulotkę w formacie A5, stanowiącą podsumowanie prezentowanej wiedzy, oraz zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych. Wybrani uczniowie dostaną również za aktywność 32-kartkowe zeszyty z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości” (np. Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Piłsudski.)

Ponadto, wszystkie szkoły, w których odbędą się lekcje, otrzymają:

– zestaw kolejnych numerów Kwartalnika „Wyklęci” (numery od trzeciego do trzynastego);

– zestaw wybranych książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

W ramach akcji „Sto na Sto!”, każda lekcja potrwa standardowo 45 minut. Możliwe są spotkania zarówno z jedną klasą, z wybranymi uczniami, jak również z kilkoma klasami z danej szkoły. Minimalny wiek uczestników to piąta klasa szkoły podstawowej. Ponadto, Szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Jest jedynie odpowiedzialna za zapewnienie sprzętu do wyświetlania prezentacji (laptop, rzutnik), a w przypadku jego, może  przeprowadzić lekcje bez tych środków multimedialnych.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w akcji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: anna.burek@fundacjabgk.pl. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.