Na dobry początek

Projekt wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, umożliwiający nauczycielom podniesienie kompetencji.O programie

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie zajęć/warsztatów
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektu,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto,
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto.

Kto może złożyć wniosek:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • fundacje
 • stowarzyszenia

I ścieżka:

 • dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,
 • wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

II ścieżka:

 • obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,
 • kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,
 • umożliwienie dostępu do edukacji.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.


Terminy:

22/04/2022

Rusza nabór wniosków
XV edycji konkursu!

22/04/2022
31/05/2022

Termin składania wniosków

31/05/2022
08/09/2022

Ogłoszenie wyników konkursu
godz. 18:00

08/09/2022

Opiekun projektu:

Anna Burek
e-mail: anna.burek@fundacjabgk.pl


Laureaci konkursu

Wyniki XIV edycji konkursu „Na dobry początek”

Podsumowanie XIII edycji „Na Dobry Początek!”

W 2020 roku decyzją Fundacji BGK 30 podmiotów otrzymało dofinansowania na realizacje projektów w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego „Na Dobry Początek!” 30 nagrodzonych podmiotów przeprowadziło swoje działania w 2021 roku. Każdy odbiorca mógł otrzymać do 15 000 złotych dofinansowania, a całkowita kwota dofinansowań wyniosła 426 556,36 złotych. Spośród 30 projektów, 26 już dobiegło końca, a pozostałe zakończą się jeszcze w tym roku.

„Na Dobry Początek!” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia edukacji. Nowatorskie idee kształcenia pojawiają się w pierwszej kolejności w dużych ośrodkach miejskich. Fundacja BGK dzięki konkursowi chce przeciwdziałać wykluczeniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które ze względu na miejsce zamieszkania nie mają dostępu do takich rozwiązań. Z tego powodu, projekty w ramach „Na Dobry Początek!” są przeprowadzane na terenie gmin o ludności poniżej 25 000 mieszkańców. W 2021 roku konkurs trafił do ponad 3000 najmłodszych odbiorców. 

Niewątpliwym atutem konkursu jest fakt, że dzieci biorą w nim udział bezpłatnie. Ponadto, oprócz zakupu sprzętu, grantobiorca jest zobowiązany przeznaczyć część dofinansowania na wyszkolenie edukatorów. Dzięki temu zajęcia można kontynuować już po zakończeniu projektu.

W tym roku wyjątkową popularnością cieszyły się zajęcia wykorzystujące interaktywne podłogi, tablice oraz roboty. Dzieci uczyły się programowania, kodowania, tworzenia gier i robotów. Wiele projektów zawarło zajęcia logopedyczne, zabawy ruchowe i nauką języka angielskiego. Część zajęć odbyła się z rodzicami. Najmłodsi zgłębili również tajniki animacji poklatkowej, nauki gry na instrumentach, a nawet konstruowania rakiet. Jeden z grantobiorców przeprowadził serię zajęć z ceramiki, która poskutkowała otwarciem stałej pracowni ceramicznej. Kolejny projekt połączył zajęcia z kodowania z elementami ornitologii, astronomii oraz wolontariatu. W działaniach brały też udział dzieci z niepełnosprawnością.

Poznaj zwycięzców:

Fotogaleria:

Podsumowanie XII edycji „Na Dobry Początek!”

W minionym roku odbyła się już dwunasta edycja konkursu grantowego ?Na dobry początek!?. W 2019 roku Fundacja BGK dofinansowała dokładnie 30 projektów, które w 2020 były realizowane przez stowarzyszenia, fundacje, biblioteki i domy kultury. Ze względu na zakłócenia związane z pandemią koronawirusa, 5 projektów zakończyło się w czerwcu, 20 w grudniu, a pozostałe 5 dalej jest realizowane.

Celem konkursu ?Na dobry początek!? jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych metod edukacji w gminach do 25 000 mieszkańców, szczególnie dla dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Nagrodzeni grantobiorcy przeprowadzają kilkumiesięczne cykle zajęć, podczas których dzieci odkrywają niekonwencjonalne metody nauki. W tym roku były to m.in.: programowanie przy pomocy robotów, eksperymenty naukowe, warsztaty dziennikarskie, zajęcia logopedyczne i muzykoterapia.

W jednym z takich cyklów dzieci nauczyły się technik wspinaczkowych i asekuracyjnych zarówno w hali, jak i w terenie. Oprócz doskonalenia się w sporcie, w trakcie projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu dietetyki.

Wśród zwycięskich projektów znalazło się również stworzenie zespołu mażoretek, który występami ma uświetniać lokalne wydarzenia. Do pomocy realizacji projektu, złożonego przez dom kultury, przystąpiło wiele innych organizacji z okolicy, a młode mażoretki same zaprojektowały sobie piękne stroje.

W ramach innego z projektów najmłodsi poznali tajniki pszczelarstwa, a we współpracy z lokalnym pszczelarzem założona została przedszkolna mini-pasieka.

Co najważniejsze, każdy z realizowanych projektów przyczynił się do rozwoju wiedzy, kreatywności, komunikacji i współpracy wśród dzieci. Zajęcia kładły nacisk zarówno na rozwój indywidualny, jak i grupowy. Mali odbiorcy programu z entuzjazmem obcowali z nowoczesnymi formami edukacji, do których na co dzień mają ograniczony dostęp. Mamy nadzieję, że wrażenia i doświadczenia nabyte podczas udziału w projektach przydadzą się w dalszym rozwoju zarówno dzieci, jak również edukatorów, a sprzęt zakupiony przy ich realizacji będzie mógł dalej im służyć.

Poznaj zwycięzców:

Fotogaleria:

Podsumowanie XI edycji „Na Dobry Początek!”

Fundacja BGK w roku 2018 po raz jedenasty zrealizowała konkurs ?Na dobry początek!?. Adresatem działań są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, a w szczególności te o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Program ma na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W 2018 roku dofinansowaliśmy 48 projektów, które były zrealizowane w 2019. W ramach zajęć  dzieci poznały miedzy innymi: świat robotyki, obiegu wody, podstawy programowania połączone z nauka języka angielskiego, zasady zdrowego odżywiania. Przeprowadzono również zajęcia z edukacji muzycznej opartej na elementach sztuki ludowej (kujawskiej).

Jedna ze zwycięskich placówek przygotowała dla dzieci ?Dzień naukowca?, gdzie studenci fizyki wykonali pokaz eksperymentów z ciekłym azotem. Największym sukcesem projektu było rozbudzenie u dzieci ciekawości dotyczącej otaczającego ich świata fizyki i przyrody oraz nauczenie prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków  z przeprowadzonych doświadczeń. Zajęcia pozwoliły spojrzeć dzieciom na fizykę nie jako szkolny przedmiot, ale jako zabawę badawczą.

 W ramach kolejnego zwycięskiego projektu zaplanowano realizację trzech bloków edukacyjnych: Woda podstawa życia, Na tropie ziół, Tajemnicza kraina owadów. Dzieci w trakcie zajęć zdobyły wiedzę na temat właściwości wody, ziół i owadów oraz ich roli w życiu człowieka. Wykonywały również różnorodne doświadczenia i eksperymenty.

Ponad to w ramach konkursu ?Na dobry początek!? zorganizowane zostały również  zajęcia z arteterapii, gimnastyki, hipoterapii i dogoterapii.

Poznaj zwycięzców:

Obejrzyj:

Fotogaleria:

Wyniki XIV edycji konkursu „Na dobry początek”

Inne programy Fundacji:

Sport na Start

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją …

Ochotnicy Naszej Gminy

Ochotnicy Naszej Gminy to nowy konkurs grantowy Fundacji BGK. Jego celem jest wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu, który umożliwi im wypełniać swoją …

Gospodynie do Dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia.

Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Dzieci Kapitana Nemo

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

Małe Miasto

„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu.

Były sobie pieniądze

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …

Moja Mała Ojczyzna

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces …