Skocz do treści

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty!

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty!

Serdecznie dziękujemy uczniom klas 1-3 za stworzenie wielu pięknych prac. W tym roku zachęciliśmy Was do wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu i środowiska naturalnego. Miło nam, że znaleźliście dla nich tyle kreatywnych zastosowań 🙂 Werdyktem Komisji Konkursowej przyznano dwóm pracom 1 miejsce, zaś osiem nagrodzono wyróżnieniem:

I miejsca:

Nela Żwirowska, Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie

Anna Krupnik, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie

Wyróżnienia:

Mateusz Kreft, Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie

Izabela Opasik, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach

Kamila Graniczny, Szkoła Podstawowa im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie

Wojciech Szukalski, Szkoła Podstawowa w Ciasnej

Aleksander Jaszczuk, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szydłówce

Antonina Mazur, Szkoła Podstawowa nr 385 w Warszawie

Julia Schley, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie

Szymon Sowiński, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Gratulujemy laureatom!

Dwie zwycięskie prace zostaną oficjalnymi kartkami bożonarodzeniowymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informujemy, że nagrody dla laureatów zostaną wysłane do placówek, które zgłosiły prace uczniów do Konkursu.