Skocz do treści

Już ponad 40 tys. uczniów poznało podstawy finansów dzięki projektowi BAKCYL.

Już ponad 40 tys. uczniów poznało podstawy finansów dzięki projektowi BAKCYL.

Od początku realizacji projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w latach 2013-2016, odbyło się 1719 lekcji o finansach dla 40,3 tys. uczestników (w tym 116 lekcji z udziałem wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego). Od 2017 roku program będzie realizowany w skali ogólnopolskiej, a planowana liczba lekcji w br. wzrośnie do 1500.

Projekt BAKCYL to odpowiedź polskiego sektora bankowego na potrzeby edukacji finansowej młodego pokolenia. Celem programu jest wprowadzenie uczniów w postawy codziennych finansów tak, aby potrafili lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy partnerskich banków, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie” oraz „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

– Scenariusze lekcji BAKCYLA to efekt pracy licznego grona ekspertów bankowych.  Umożliwiają szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariusze z banków partnerskich mogą podzielić się swoją wiedzą z młodzieżą. Cieszę się, że pracownicy BGK są w gronie najbardziej aktywnych wolontariuszy BAKCYLA – mówi Anna Pietrzak, prezes Fundacji BGK.

Koordynatorem BAKCYLA jest Warszawski Instytut Bankowości (WIB). W programie uczestniczą banki partnerskie: Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK, Bank BGŻ BNP Paribas, Citi Handlowy, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, Fundacja Banku Millennium, Raiffeisen Polbank, Bank Zachodni WBK, Societe Generale, Toyota Bank, Nest Bank, Bank Pocztowy i 22 banki spółdzielcze. W roli Mecenasa Edukacji Finansowej BAKCYL do projektu przystąpiły: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. Patronat honorowy nad projektem objęły także instytucje oświatowe: Minister Edukacji Narodowej oraz kuratorzy oświaty.

Wolontariuszem może zostać pracownik banku – partnera projektu BAKCYL, który odbył obowiązkowe szkolenie kwalifikujące i przygotowujące do roli wolontariusza i wyrazi gotowość do przeprowadzania minimum 4 lekcji rocznie w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu w WIB. Korpus wolontariuszy BAKCYLA liczy już 300 osób.