A A A Wersja kontrastowa

Fundacja BGK

Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu.

NA DOBRY POCZĄTEK!

Konkurs grantowy na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Nabór wniosków zakończony 12 września 2017 r.

Budowanie kapitału społecznego i edukacja obywatelska

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego jest partnerem ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” oraz Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

Wolontariat pracowniczy

Fundacja BGK inicjuje, wspiera i rozwija działania społecznego zaangażowania pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2008 roku pracownicy BGK udzielają się w programie wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”, w ramach którego działają na rzecz środowisk, w których mieszkają i pracują oraz wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu problemów lokalnych.