Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.O programie

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób 60+. Projekty mogą być realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców na terenie Polski.

W ramach programu dofinansujemy 30 projektów na działania o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy finansowe, kursy językowe, warsztaty tematyczne (np. krawieckie), grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Ponadto, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych.

Kto może wziąć udział?

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego)
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 6 000,00 zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.


Terminy:

30 maj 2023

Rusza nabór wniosków
VI edycji konkursu!

30 maj 2023
14 lipiec 2023

Termin składania wniosków
do godz. 23:59

14 lipiec 2023
07 wrzesień 2023

Ogłoszenie wyników konkursu
do godz. 18:00

07 wrzesień 2023

Opiekun projektu:

Joanna Miszkurka
e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl


Poprzednie edycje

Projekty w trakcie realizacji! 😊

„Generacja 6.0” IV edycja

„Generacja 6.0” to program, który cieszy się ogromną popularnością.

Już po raz kolejny, 3️⃣0️⃣ zwycięskich organizacji otrzymało dofinansowanie, które w 2022 r. zostało wykorzystane na zajęcia i warsztaty dla seniorów.

Łączna kwota dofinansowania w ramach tej edycji wyniosła ponad 440 000,00 zł !

Jakie zajęcia zostały zorganizowane w ramach naszego programu?

Tym razem zwycięskie organizacje postawiły na następujące działania:

 • aktywność fizyczna, w tym: rehabilitacja, fizjoterapia, zdrowy kręgosłup, pływanie, gimnastyka, nordic walking,
 • zajęcia taneczne,
 • nowe technologie, rozwój kompetencji cyfrowych i obsługa urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo w sieci,
 • warsztaty kulinarne i ze zdrowego odżywiania,
 • kurs szycia na maszynie,
 • zajęcia florystyczne,
 • wikliniarstwo,
 • ceramika,
 • warsztaty malarskie,
 • warsztaty wokalne i teatralne,
 • warsztaty fotograficzne,
 • kursy językowe,
 • treningi pamięci,
 • a nawet… zajęcia z hipoterapii i kurs samooobrony 😊

Dzięki dofinansowaniu, organizacje mogły także zakupić potrzebny sprzęt sportowy, komputerowy, materiały i inne akcesoria.

W ramach wydarzenia kulturalnego, które jest obowiązkowym elementem każdego projektu, odbyły się:

 • wyjazdy do teatru
 • wyjścia do filharmonii i opery
 • wyjścia do kina
 • spektakle
 • koncerty
 • wystawy
 • wycieczki do skansenu
 • zwiedzanie zabytków itp.

Ponadto, w trakcie projektów odbyły się również zajęcia ze specjalistami np. z psychologiem, spotkania międzypokoleniowe i integracyjne, wykłady tematyczne oraz wiele dodatkowych atrakcji!

Aktywność naszych seniorów nie ma sobie równych! 😉👵👴🚴‍♀️🚴‍♂️💪👍

Obejrzyj relację 👇

„Generacja 6.0” III edycja

W tym roku już po raz kolejny odbyły się projekty w ramach programu „Generacja 6.0”.

Warsztaty i zajęcia dla seniorów były tak różnorodne, że nie sposób wszystkich wymienić 😉

Były to m.in. rehabilitacja, warsztaty rękodzielnicze, taniec, zajęcia komputerowe, zdrowy kręgosłup, warsztaty florystyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia z dietetykiem, garncarstwo, warsztaty fotograficzne, zajęcia wokalne, język angielski, treningi pamięci czy kursy pierwszej pomocy.

W ramach dodatkowej aktywności odbyło się również kilka akcji ekologicznych np. sadzenie drzew.

Ponadto, seniorzy mogli skorzystać z licznych konsultacji ze specjalistami np. z psychologiem, z doradcą, z lekarzem, z podologiem itp.

Uczestniczyli również w wieczorkach z planszówkami, a także w międzypokoleniowych spotkaniach i rozmowach.

Oczywiście nie zabrakło elementu kulturalnego naszego programu, czyli wyjazdów do teatru, kina, opery czy też zwiedzania różnych wystaw, muzeów oraz innych ciekawych miejsc.

Wy też macie jakieś ciekawe pomysły co zrobić dla seniorów?

Wspaniale! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji! 😊😊😊

Nasz program dla seniorów, nazwany w pierwszej edycji „Generacja 5.0”, zmienił nazwę na „Generację 6.0”. Tym samym zmieniliśmy grupę docelową projektów. Od 2. edycji są to osoby 60+. 😊

W tym roku odbyło się dużo ciekawych zajęć i warsztatów, m.in.:

 • zajęcia sportowe
 • rehabilitacja
 • zajęcia dietetyczne
 • kursy komputerowe
 • zajęcia z bezpieczeństwa w sieci
 • kursy językowe
 • zajęcia manualne i rękodzielnicze np. garncarstwo
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty śpiewu i chóru

Ponadto odbyły się spotkania z doradcą zawodowym, policją oraz inne edukacyjne spotkania. Elementem obowiazkowym każdego projektu były również wyjścia kulturalne 😃

W roku 2019 zwyciężyło 20 najlepszych Projektów! 😊😊😊

Pierwsza edycja programu dla seniorów odbyła się w 2018 r. pod nazwą „Generacja 5.0”.

Był to pilotaż naszego nowego programu, którego celem były:

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu,
 2. aktywizacja osób w wieku 50 +,
 3. budowanie więzi międzypokoleniowych.

Projekty odbywały się w ramach 2 ścieżek, tj.:

1. Ścieżka I:

– projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ wraz z młodzieżą,

– warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy,

– warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy,

2. Ścieżka II:

– projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+,

– projekty odpowiadające na realne potrzeby, zawierające działania o dwóch profilach – wydarzenia kulturalne i warsztaty edukacyjne,

– warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy.

Ścieżka II zakładająca wydarzenia kulturalne przewidywała wydarzenia kulturalne: wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.), wydarzenia realizowane przez samych odbiorców (np. wystawienie sztuki) lub wydarzenia w miejscu realizacji projektu (np. teatr objazdowy).

Program cieszył się dużą popularnością i w ramach tej edycji zostało zorganizowanych dużo ciekawych działań! 😊😊😊

Obejrzyj relację 👇