Young boy mechanic repairing the robot in the workshop at night

„Dzieci Kapitana Nemo” 2020 – Projekt zakończony!

W pilotażowym programie  DKN I wzięło udział 30 podmiotów z całej Polski (fundacje, stowarzyszenia, szkoły publiczne, biblioteki publiczne, domy kultury), z których 28 zrealizowało swój projekt z sukcesem.

Realizacja odbywała się od września do końca listopada 2020 r., a działania skierowane były do dzieci i młodzieży z gmin do 100 000 mieszkańców. Wszystkie projekty skupiały się na odkrywaniu, promowaniu i poznawaniu losów Polaków, którzy z dala od ojczyzny dokonali wielkich rzeczy (odkrywcy, naukowcy, wynalazcy, artyści, lekarze, przedsiębiorcy itd.). Ci, o których nadal za mało pisze się w podręcznikach bądź nie słychać o nich w ogóle. Większość projektów odbyła się w formie warsztatów, lekcji tematycznych, questów oraz gier miejskich terenowych i planszowych. Uczestnicy wcielali się w rolę m.in. konstruktorów modeli, programistów drukarek 3D, budowniczych makiet mostów kolejowych czy też konstruktorów samolotów.

To, co przyciągało uczestników do udziału w projekcie, to atrakcyjne warsztaty, nowoczesne techniki prowadzenia zajęć, tajemnicze nazwiska niesłyszanych do tej pory wybitnych umysłów. Wszyscy uczestnicy projektu niezależnie od miejsca realizacji, z ochotą opowiadali swoim rodzicom i rówieśnikom, o ciekawostkach poznanych w czasie zajęć.Osoby prowadzące, specjaliści w swoich dziedzinach, na podstawie życiorysów bohaterów, przekazywali wiedzę najmłodszym uczestnikom zajęć.

W związku z panującą epidemią, wszystkie działania odbywały się z zachowaniem zasad sanitarnych,. Sytuacja pandemiczna w całym kraju nie pomagała Grantobiorcom w realizacji harmonogramu, lecz pomimo trudności większość projektów zakończyła się  sukcesem. Wszystkie działania promowane były lokalnie, a także globalnie przez social media.

Osoby ujęte w projekcie to m.in.: Ignacy Łukasiewicz, Mieczysław Bekker, Ernest Malinowski, Rudolf Modrzejewski, Michalina Isaakowa, Janina Lewandowska, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Józef Marcinkiewicz, Henryk Dołkowski, Stefan Kaczmarz, Antoni Ostrowski, Adam Ostaszewski, Jan Szczepanik, Stefan Drzewiecki, Marian Rejewski, Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Jan Czochralski, Józef Hofmann, Hilary Koprowski, Henryk Arctowski, Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Kazimierz Prószyński, Ignacy Mościcki, Eugeniusz Kwiatkowski, Wacław Szukiewicz, Stefan Pragłowski, Aleksander Sipowicz, Jerzy Dąbrowski, Rafał Ekielski, Piotr Wilniewicz, Jan Skrzypiński, Józef Maroszek, Jerzy Różycki, Stefan Banach, Alfons Hoffmann i inni. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Grantobiorców i uczestników projektu!

Bardzo dziękujemy Wszystkim za współpracę!

Obejrzyj relację:

Zobacz galerię projektu:

Video relacja dot. Adama Ostaszewskiego